SF6-kaasuihin liittyvä koulutus joulukuussa

Ajankohtaispäivä (16.12.2014): Fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto suurjännitekytkinlaitteista järjestetään joulukuussa Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella.

Ajankohtaispäivän yhteydessä järjestetään myös käytännön koulutuspäivä (17.12.) fluorattuja kasvihuonekaasuja nimellisteholtaan yli 1000 voltin suurjännitekytkinlaitteista talteenottaville henkilöille. Koulutuksen jälkeen järjestetään tentti, jonka läpäisseet saavat kaasun talteenottoon oikeuttavan pätevyyskoetodistuksen. Lataa tilaisuuden ohjelma (pdf).