Opiskele omatoimisesti

eGirls Vaasa

 

Opi havainnollisesti ja käytännönläheisesti sähköstä

Tässä oppimateriaalissa ei hypätä sähkövoimaloiden ja turbiinien maailmaan, vaan käsitellään hyvin arkisia asioita, kodin tuttuja sähkölaitteita. Opit asioita laitteiden toiminnasta, sähköturvallisuudesta ja kierrätyksestä. Huomaat että sähkötekniikka voi olla paitsi mielenkiintoista, myös hyödyllistä ja jopa hauskaa.

Esimerkit auttavat sinua myös paremmin ymmärtämään ympäristökysymyksiä ja toimimaan käytännön arkitoimissa ympäristömyönteisemmin.

Materiaali sopii myös koulujen opetuksen tueksi

Oppimateriaalia on suunniteltu Tampereen teknillisessä yliopistossa keväällä 2004 alkaneessa E-Girls - Kohti tekniikkaa -hankkeessa osana Sähkö, elektroniikka ja ympäristö -kurssia, ja sitä on kehitetty edelleen Vaasan alueen E-Girls –hankkeessa. Sekä kurssin että koko hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti tyttöjä suorittamaan kurssi ja innostaa heitä opiskelemaan tekniikan alalle.