Arkisto

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Väestön altistuminen laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille

Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin, Fingrid Oyj:n, Pohjolan Voima Oy:n ja Ympäristötutkimuspoolin tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Se julkaistiin 2002

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Laajakaistaisille sähkö- ja magneettikentille altistuminen työympäristössä,
erityisesti sähkön tuotannon, siirron ja jakelun työpaikoilla

Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin, Ympäristötutkimuspoolin, Fingrid Oyj:n ja Pohjolan Voima Oy:n tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Tommi Keikko, Tuomas Sauramäki, Leena Korpinen

Sähköntuotanto ja kulutus

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Sähköntuotanto ja kulutus

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Pekka Saari, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Se julkaistiin 1999

Sähkökenttien vaimentaminen kasvillisuuden avulla 400 kV:n voimansiirtojohtojen alla, II osa

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Sähkökenttien vaimentaminen kasvillisuuden avulla 400 kV:n
voimansiirtojohtojen alla, II osa

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Sami Halinen, Ari Pulakka, Antti Lajunen, Tuomas Kivelä, Tuomas Sauramäki, Tommi Keikko, Leena Korpinen

Se julkaistiin 28.2.2001

Sähkökenttien vaimentaminen kasvillisuuden avulla 400 kV:n voimansiirtojohtojen alla

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Sähkökenttien vaimentaminen kasvillisuuden avulla 400 kV:n
voimansiirtojohtojen alla

Tutkimus on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Marko Suojanen, Jyri Vehmaskoski, Leena Korpinen

Se julkaistiin 28.2.2000

Kokemuksia magneettikenttäaltistusmittauksista

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Kokemuksia magneettikenttäaltistusmittauksista

Tutkimus on tehty Teknologian kehittämiskeskuksen ja alan yritysten: ABB Transmit Oy (Keskijännitekojeet ja
-kojeistot sekä Jakelumuuntajat), Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Sähköenergialiitto ry ja Energia-alan
keskusliitto ry tuella.

Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja -jakelussa

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja -jakelussa (pdf)

Raportin on tehnyt Teknologian kehittämiskeskuksen tuella työryhmä: Leena Korpinen, Jari Isokorpi. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1997

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä (pdf)

Raportin on tehnyt Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella työryhmä: Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1997.

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä (pdf)

Raportin on tehnyt Teknologian kehittämiskeskuksen tuella työryhmä: Leena Korpinen, Jari Isokorpi, Tommi Keikko. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1998.