Arkisto

Sähkökenttien vaimentaminen kasvillisuuden avulla 400 kV:n voimansiirtojohtojen alla

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Sähkökenttien vaimentaminen kasvillisuuden avulla 400 kV:n
voimansiirtojohtojen alla

Tutkimus on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Marko Suojanen, Jyri Vehmaskoski, Leena Korpinen

Se julkaistiin 28.2.2000

Kokemuksia magneettikenttäaltistusmittauksista

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Kokemuksia magneettikenttäaltistusmittauksista

Tutkimus on tehty Teknologian kehittämiskeskuksen ja alan yritysten: ABB Transmit Oy (Keskijännitekojeet ja
-kojeistot sekä Jakelumuuntajat), Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Sähköenergialiitto ry ja Energia-alan
keskusliitto ry tuella.

Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja -jakelussa

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja -jakelussa (pdf)

Raportin on tehnyt Teknologian kehittämiskeskuksen tuella työryhmä: Leena Korpinen, Jari Isokorpi. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1997

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä (pdf)

Raportin on tehnyt Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella työryhmä: Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1997.

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä (pdf)

Raportin on tehnyt Teknologian kehittämiskeskuksen tuella työryhmä: Leena Korpinen, Jari Isokorpi, Tommi Keikko. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1998.

Sosiaali ja terveysministeriön raportti sähkö- ja magneettikentistä Suomessa

Altistuminen

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Etusivu, tiivistelmä ja sisällysluettelo

Sähkövoimatekniikkaopus

Tähän on arkistoitu Sähkövoimakniikkaopuksen sisältö pdf -tiedostoina.

Sisällysluettelo, alkulause

Sähköverkko-opus

Sähkölinja Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostoina.

Sähköverkko

- Kuva Suomen kantaverkosta

Sähköverkko muodostuu: