Blogi

Koneella.Samalla, kun avautuivat nämä uudet verkkosivut, käynnistyi myös tämä blogini. Blogin kirjoittamiselle en ole asettanut erityisiä tavoitteita. Kirjoitan, kun huomaan kiinnostavia aiheita. Tervetuloa blogin lukijaksi!

"Ajatuksia opiskelusta" -kolumnit nyt verkkosivulla

Opiskeluun liittyy aika paljon haastavia tilanteita. Lukiosta yliopistoon siirtyminen ei välttämättä käy ihan kivuttomasti. Yliopistossa opiskelu on varsin vapaata, mutta toisaalta vapauteen liittyy myös vastuuta. Tätä ja muita opiskeluun liittyviä haastavia tilanteita olen käsitellyt aikaisemmin TTY:n Anturi-lehden palstalla "Ajatuksia opiskelusta". Nyt kirjoitukset ovat myös verkossa päivitettyinä.

Sähköalan standardit tutuksi opiskelijoille

Viime vuonna olin mukana järjestämässä kahta "Standardeilla tuloksia" -seminaaria ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tekniikan opiskelijoille ja opettajille. Standardien tunteminen on tekniikan alalla perusammattitaitoa ja siksi niitä on tärkeä integroida myös osaksi opetusta.

Standardien tuntemus teknillisillä aloilla on tärkeää. Tekniikan ammattilainen joutuu työelämässä tekemisiin omia työtehtäviä koskevien standardien kanssa. Yrityksissä edellytetään, että teknisen koulutuksen saanut henkilöstö hallitsee standardit.

Ajankohtaista sähkö- ja magneettikentistä

Sähkö- ja magneettikenttien mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu jo pitkään. Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi äskettäin verkkosivuilla pientaajuisten kenttien terveysvaikutuksia käsittelevän laajan kirjan, jossa esitellään mm. aiheesta tehtyjä tutkimuksia.

Käytännön tehtävä "päivä ilman sähköä" kiinnosti lukiolaisia

E-Girls - kohti tekniikkaa -hankkeessa kehitetyssä WWW-kurssissa Sähkö, elektroniikka ja ympäristö lukiolaiset valitsivat seitsemästä käytännön tehtävästä kolme, mihin piti vastata. Kurssilaisista 97 (90,7%) vastasi tehtävään "Pohdi, miten elät päivän ilman sähköä". Tehtävä oli selvästi suosituin niin tyttöjen kuin poikienkin keskuudessa.
---

Yli 10 vuotta www-sisältöjä, vihdoin dynaamiset omat sivut

Olen yli kymmenen vuotta tehnyt www-sisältöjä. Internet on kehittynyt vauhdilla tänä aikana. Nyt oli korkea aika avata myös dynaamiset omat sivut. Sivuilla on itseäni innostaneita asioita mm. etusivulla on vaihtuva valokuva ja ajatus. Arkistosta löytyy paljon aikaisemmin tehtyjä sisältöjä. Sivuston avaamisen on mahdollistanut Vaasan alueen E-Girls hanke.

---

Kokoa sisältö