Julkaisut

Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa on refereekäytäntö

Tarao, Hiroo; Korpinen, Leena H.; Kuisti, Harri A.; Hayashi, Noriyuki; Elovaara, Jarmo A.; Isaka, Katsuo 2013. Numerical Evaluation of Currents Induced in a Worker by ELF Non-Uniform Electric Fields in High Voltage Substations and Comparison With Experimental Results .
Bioelectromagnetics vol. 34, num. 1, 61-73.
http://dx.doi.org/10.1002/bem.21738

Korpinen, Leena; Kuisti, Harri A.; Tarao, Hiroo; Elovaara, Jarmo A. 2012.
Occupational Exposure to Electric Fields and Currents Assosiated With 110 kv Substation Tasks. Bioelectromagnetics vol. 33, num. 5, 438-442.

Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa ja konferenssijulkaisuissa, joissa on refereekäytäntö

Gobba, Fabriziomaria; Pääkkönen, Rauno; Tarao, Hiroo; Korpinen, Leena 2012. The Possible Exposure of Children to Extremely Low Frequency Magnetic Fields in the Home . PIERS 2012 Moscow Proceedings, August 19-23, 2012, Moscow, Russia.  Progress in Electromanetics Research Symposium 286-288.

Gobba, Fabriziomaria; Rossi, Paolo; Contessa, Gian Marco; Korpinen, Leena 2012. Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields: a Personal Monitoring Study in a Large Group of Workers . II National Conference ICEmB 27.-29.6.2012, Bologna, Italy 2.

Julkaistut monografiat

Korpinen, L. 2003. Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:12 Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 87 s. + liitt. 20 s.

Korpinen, L. 2000. Laitteiden ja elinympäristön sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 9/2000, 134 s.

Korpinen, L., Hietanen, M., Jokela, K., Juutilainen, J. & Valjus, J. 1995. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät ympäristössä. Kauppa- ja teollisuusministeriö, raportti 89, 210.

Muut tieteelliset julkaisut

Laurila, T., Österholm, L., Pääkkönen, R., Lehtelä, R. & Korpinen, L. 2009. Sähkökentille altistuminen 110 kV sähköasemilla Tampereen alueella. XXX Tampereen lääkäripäivät Tampere-talossa, 19.-21.3.2009 s. 206.

Lipping, T., Rorarius, M., Jäntti, V., Annala, K., Mennander, A., Lehtelä, R. & Korpinen, L. 2008. Radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien vaikutus nukutettujen porsaiden aivotoimintaan. XXIX Tampereen lääkäripäivät Tampere-talossa, 13-15.3.2008 s. 262.

Oppi- ja muut tutkimustyöhön liittyvät kirjat

Korpinen, L. (toim.). 2006. WWW-kurssi: sähkö, elektroniikka ja ympäristö. Tampereen teknillinen yliopisto, Sähkötekniikka ja terveys - laboratorio Tampere. 24 s.

Korpinen, L. 2002. Energiatalous: Sähkökauppa. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähkövoimatekniikka, Teollisuuden sähkötekniikka, Opintomoniste Tampere. 1, 67 s.

Saari, P., Skarp, P. & Korpinen, L. 2001. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristökysymykset. Tampereen teknillinen korkeakoulu, opintomoniste Tampere. TTKK. 1, 118 s.

Tutkimustyöhön liittyvät populäärit artikkelit, radio- tai tv-ohjelmat ja esityksiä

Laurila, T., Österholm, L., Pääkkönen, R., Lehtelä, R. & Korpinen, L. 2009. Sähkökentille altistuminen 110 kV sähköasemilla Tampereen alueella. XXX Tampereen lääkäripäivät Tampere-talossa, 19.-21.3.2009 s. 206.

Lipping, T., Rorarius, M., Jäntti, V., Annala, K., Mennander, A., Lehtelä, R. & Korpinen, L. 2008. Radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien vaikutus nukutettujen porsaiden aivotoimintaan. XXIX Tampereen lääkäripäivät Tampere-talossa, 13-15.3.2008 s. 262.