Tilannekatsaus

Tilannekatsaus on muutaman kerran vuodessa sähköpostiin tilattavissa oleva uutiskirje pientaajuisiin sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä terveyskysymyksistä. Tilannekatsauksia tuotetaan hankkeessa, joka tavoitteena on tuottaa noin kahden vuoden ajan tilannekatsauksia sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä lääketieteellispainotteisista tutkimuksista, jotka ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen näkökulmasta.

Tekijät:
Päätoimittaja: Leena Korpinen
Toimitusassistentti: Sonator Oy
Tekninen ja graafinen toteutus: Zento Oy
Tilannekatsauksen rahoittaa Fingrid Oyj. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn.

Tilaa tilannekatsaus tai peru tilaus täältä


Altistumista pientaajuisille sähkö‐ ja magneettikentille tutkitaan erilaisista näkökulmista

Kesä on aktiivista konferenssien järjestämisaikaa. Myös sähkö- ja magneettikenttiin liittyvä vuosittainen BioEM-konferenssi (BioEM2017) järjestettiin kesäkuussa 5.–9.6.2017 Hangzhoussa Kiinassa. BioEM-konferenssi on Bioelectromagnetics...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Altistumista pientaajuisille magneettikentille on tutkittu edelleen useissa Euroopan maissa

Suomessa on käynnissä säteilylainsäädännön valmistelu. Parhaillaan verkossa on nähtävissä lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi säteilylaista. Tiedot löytyvät nyt sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Kommentit...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Kotimainen säädös työntekijöiden altistumisesta sähkö-magneettisille kentille tuli voimaan – vaikutukset vähäisiä

Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Tilannekatsaus eläimistä voimajohtojen lähellä

Tilannekatsaus eläimistä voimajohtojen lähellä sai alkunsa johtoryhmän keskustelusta, jossa käytiin läpi valmistuvaa tilannekatsausta. Aika ajoin tulee eteen kysymyksiä voimajohtojen mahdollisista vaikutuksista eläimiin, ja huomasimme,...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Voimajohtoihin ja kaapeleihin liittyvien sähkö- ja magneettikenttien terveyskysymykset kiinnostuksen kohteena

Kuten jo monesti aikaisemmin aloitan pääkirjoituksen työntekijädirektiivillä ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Voimajohdot ja niihin liittyvät sähkö- ja magneettikentät kiinnostavat tutkijoita eri näkökulmista

Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Tutkimuksia on tehty sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jo kymmeniä vuosia

Tänä vuonna myös kesän jälkeen on järjestetty erilaisia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi 8th International Workshop on Biological effects of electromagnetic fields pidettiin Varnassa Bulgariassa syyskuussa....
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Tutkimuksia tehdään lasten, raskaana olevien ja työntekijöiden sähkö- ja magneettikentille altistumisen näkökulmasta

Vuoden 2014 alku on ollut vilkasta aikaa sähkömagneettisten kenttien osalta. Kansainvälisiä tilaisuuksia on ollut useita. Pariisissa oli uuteen direktiiviin liittyvä seminaari ”The Occupational Health Professionals and the Exposures to...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Tilannekatsauksia sähkö- ja magneettikentille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksia on tuotettu jo viisi vuotta

Olen aloittanut useamman edellisen tilannekatsauksen kertomalla, missä ollaan menossa työntekijöiden sähkömagneettisille kentille altistumista koskevan direktiivin osalta, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen. Huomasin vasta itsekin, että...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Sähkö- ja magneettikentille altistumisen mahdollisia vaikutuksia sekä lapsiin että aikuisiin tutkitaan

Kuten on tullut jo tavaksi, aloitan pääkirjoituksen valmistelussa olevalla direktiivillä, joka käsittelee terveyttä ja turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]