Tilannekatsaus

Tilannekatsaus on muutaman kerran vuodessa sähköpostiin tilattavissa oleva uutiskirje pientaajuisiin sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä terveyskysymyksistä. Tilannekatsauksia tuotetaan hankkeessa, joka tavoitteena on tuottaa noin kahden vuoden ajan tilannekatsauksia sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä lääketieteellispainotteisista tutkimuksista, jotka ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen näkökulmasta.

Tekijät:
Päätoimittaja: Leena Korpinen
Toimitusassistentti: Sonator Oy
Tekninen ja graafinen toteutus: Zento Oy
Tilannekatsauksen rahoittaa Fingrid Oyj. Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn.

Tilaa tilannekatsaus tai peru tilaus täältä


Pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisen mahdollisia vaikutuksia tutkitaan useissa maissa

Taas on uuden tilannekatsauksen aika, ja aloitan tapani mukaan valmistelussa olevalla direktiivillä terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu

Taas on puoli vuotta kulunut ja on ajankohtaista julkaista uusi tilannekatsaus. Viime kerralla lupasin palata seuraavassa katsauksessa valmistelussa olevaan direktiiviin terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Suuret ja pienet altistustasot kiinnostavat tutkijoita

Viime kerralla pääkirjoitukseni päättyi tietoon, että komissio oli antanut juuri ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäis­vaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta

Viimeisen puolen vuoden aika on ollut tavallista enemmän kansainvälisiä konferensseja tai seminaareja, joissa on käsitelty pientaajuisiin kenttiin liittyviä terveyskysymyksiä. Aloitan tällä kertaa katsauksen esittelemällä muutamia...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn toimikunta ICNIRP uudisti ohjearvonsa

Tätä tilannekatsausta kootessa löytyi oikeastaan yllättävän paljon uusia tutkimuksia aiheista, joita luulin jo tutkitun riittävästi. Ehkä pientaajuisiin kenttiin liittyvät mahdolliset terveysvaikutukset ovat tällä hetkellä vähän...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Tutkimuksia tehdään eri näkökulmista ympäri maailmaa

Kun aloin koota tätä tilannekatsausta, olin vähän epäileväinen, löydänkö uusia tutkimuksia tai muita mielenkiintoisia julkaisuja riittävästi. Tiesin jo valmiiksi, ettei kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta ICNIRP (International...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Kansainvälisten ohjearvojen tarkastelu käynnissä

Parhaillaan on käynnissä kansainvälisten ohjearvojen tarkastelu sekä Euroopan unionissa että kansainvälisessä säteilysuojelutoimikunnassa, ICNIRP:ssa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Jo edellisen...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Pientaajuisten kenttien terveyskysymyksistä liikkuu paljon tietoa

Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista käydään nykyisin varsin paljon keskustelua. Ensivaikutelma on se, että vuosittain syntyy varsin paljon uutta tieteellistä tietoa, jota on vaikea seurata. Varsinaista uutta ...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]