Kirjat

Kirjoja ja esitteitä:

1. Sähkö- ja magneettikenttille altistumiseen liittyviä julkaisuja

Voimajohtojen sähkö ja magneettikentät (pdf)
El-och magnetfält kring elledningar (pdf)

Tietopaketti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta (294/2002)
'ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistumisen rajoittamisesta' liittyen sähkön siirto- ja jakelujärjestelmään.

Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa (pdf).

2. Muut

E-girls - kohti tekniikka -hankkeessa julkaistu kirja (pdf).