Sähköverkko-opus

Sähkölinja Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostoina.

Sähköverkko

- Kuva Suomen kantaverkosta

Sähköverkko muodostuu:

- generaattoreista
- kanta- ja alueverkoista
- sähköasemista ja jakelumuuntamoista
- jakeluverkoista
- kuormista

Sähköverkkoa voidaan kuvata yksivaiheisella sijaiskytkennällä. Sähköverkon vaihesuureet voidaan kuvata symmetrisillä komponenteilla

Kertaus: vaihtosähkö, kolmivaihejärjestelmä ja laskenta

Jännitteenalenema ja tehohäviöt

Vikatilanteet

Hakemisto ja Opuksen rakennekuva

Sähköverkko-opukseen on aikoinaan tehnyt Suomen Akatemian tuella työryhmä: Anu Roppo, Leena Korpinen, Kimmo Kähärä, Satu Tossavainen, Jari Isokorpi, Ilpo Havunen, Sirkka Niittyniemi

Se julkaistiin 13.5.1997