Poikkitieteellistä tutkimusta kahden alan perintein.

Teen poikkitieteellistä tutkimusta hyödyntäen tekniikan ja lääketieteen tutkimusperinteitä. Eniten itselläni on kokemusta sähkömagneettisille
kentille altistuksesta, altistuksen terveysvaikutuksien arvioinnista ja altistuksen vähentämisestä.

-------

Tutkimus on mielenkiintoista, siinä voi aina oppia uutta ja tehdä uusia oivalluksia. Itse aloitin tutkimuksen tekemisen jo opiskeluaikana. Ensimmäisiä töitäni olivat diplomityöni aiheesta sähkönjakelun ja katuvalaistuksen automaation kehittämisestä sekä lääketieteen syventävät opinnot aiheesta "Korkeakouluyhteisön työpaikkaselvitysmenetelmän kehittäminen työterveyshuoltoa varten".
Voimajohtoa Vaasassa

Tehdessäni väitöskirjaa opin lääketieteellisen tutkimuksen tekemisen periaatteita. Edelleen sovellan tutkimuksissani silloin oppimaani. Lääketieteen väitöskirjani tein epilepsiaan ja unihäiriöihin kehitetyistä päätöksenteon tukijärjestelmistä. Tein tietokoneohjelmia päätöksenteon tueksi. Tämän jälkeen olen soveltanut samoja ideoita mm. erilaisten WWW-materiaalien kehittämiseen. Myös WWW-opetuksen tekeminen on tämän jatkoa. Sain myöhemmin myös dosentuurin Tampereen yliopistosta alana lääketieteellinen teknologia.

Tekniikan tutkimusalueenani oli pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien fysiologiset vaikutukset. Vähitellen sain aiheesta tehtyä myös väitöskirjani, joka valmistui vuonna.

Professorin viroissa TTY:llä, sekä Vaasan yliopiston vuoden mittaisessa professorin viran hoidossa olen tehnyt tutkimuksia edellä mainittujen väitöskirjojen pohjalta. Sähkömagneettisille kentille altistumisesta, altistuksen vähentämisestä ja mahdollisista terveysvaikutuksista on ollut useita hankkeita. Vuosien varrella olen ollut mukana myös mm. sähkötalouteen liittyvissä hankkeissa, sähköverkon häiriöihin ja yliaaltoihin liittyvissä hankkeissa.

Tarkemmin näihin aikaisempiin hankkeisiin voi tutustua julkaisujeni kautta. Tiedot julkaisuistani löytyy WWW-sivujen julkaisut osasta.

Tällä hetkellä on käynnissä tutkimuksia, jotka liittyvät kenttien terveysvaikutuksiin ja WWW-materiaalien kehittämiseen.

1) Sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutukset

Aiheeseen liittyen on tutkittu viime vuosina muiden muassa:

- Sähkömagneettisten kenttien ihmiseen indusoimia virrantiheyksiä ja kipinäpurkausten mahdollisia vaikutuksia.

2) Kyselytutkimus uuden tekniikan mukanaan tuomien muutosten vaikutuksesta työikäisen väestön

Aineiston tuloksia parhaillaan analysoidaan ja kirjoitetaan tieteellisiä artikkeleja.

Aikaisemmista tutkimushankkeistani varsinkin sähkö- ja magneettikenttiin liittyvistä hankkeista löytyy paljon aineistoa tämän sivuston arkistosta.