Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä elin- ja työympäristössä (pdf)

Raportin on tehnyt Teknologian kehittämiskeskuksen tuella työryhmä: Leena Korpinen, Jari Isokorpi, Tommi Keikko. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1998.