Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä (pdf)

Raportin on tehnyt Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella työryhmä: Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1997.