Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja -jakelussa

Tähän on arkistoitu raportin sisältö pdf -tiedostoina.

Teknologian kehittäminen pientaajuisten magneettikenttien vähentämiseksi sähkön siirrossa ja -jakelussa (pdf)

Raportin on tehnyt Teknologian kehittämiskeskuksen tuella työryhmä: Leena Korpinen, Jari Isokorpi. Yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto.

Se julkaistiin 31.12.1997