Naisproffia

Teknillisissä tieteissä naisprofessorien määrä on vähäinen, mutta tarkasteltaessa koko opetushenkilökuntaa, on naisia jo selvästi enemmän kuin yliopistoissa yleensä.