Käytännön kokemuksia kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämisestä

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Käytännön kokemuksia kiinteistömuuntamoiden magneettikenttien pienentämisestä

Tutkimus on tehty Teknologian kehittämiskeskuksen ja alan yritysten: ABB Transmit Oy (Keskijännitekojeet ja
-kojeistot sekä Jakelumuuntajat), Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Sähköenergialiitto ry ja Energia-alan
keskusliitto ry tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Tommi Keikko, Sampsa Kuusiluoma, Pertti Menonen, Leena Korpinen.

Se julkaistiin 31.12.2000