Kokemuksia magneettikenttäaltistusmittauksista

Tähän on arkistoitu opuksen sisältö pdf -tiedostona.

Kokemuksia magneettikenttäaltistusmittauksista

Tutkimus on tehty Teknologian kehittämiskeskuksen ja alan yritysten: ABB Transmit Oy (Keskijännitekojeet ja
-kojeistot sekä Jakelumuuntajat), Fingrid Oyj, Helsingin Energia, Sähköenergialiitto ry ja Energia-alan
keskusliitto ry tuella.

Tutkimuksen tekivät Tampereen teknilliselle yliopistolle Tuomas Sauramäki, Jani Hiltunen, Tuomas Kivelä, Sami Halinen, Ari Pulakka, Tommi Keikko,
Leena Korpinen.

Se julkaistiin 31.12.2000