Töissä yliopistoissa

Olen opettanut useita vuosia yliopistossa ja tehnyt uusia kursseja miltei vuosittain. Olen myös kehittänyt opetusta esim. tekemällä WWW-kursseja. Uusin WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö on kehitetty lukiolaisille tytöille, tavoitteena edistää tyttöjen hakeutumista tekniikan alalle.
-----

Laajasti opetustoiminnan aloitin 1993, kun siirryin hoitamaan vs. apulaisprofessorin virkaa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa Sähköenergiajärjestelmien laitoksella (1.1.1997 Sähkövoimatekniikan laitos). Tulin myöhemmin nimitetyksi kyseiseen virkaan.

Vuonna 1998 sain nimityksen professorin virkaan. Opetukseni painopiste muuttui tämän jälkeen vähän enemmän ympäristökysymyksiin.

Vuoden 2001 alusta professuurini viran alaa muutettiin. Siirryin johtamaan Elektroniikan laitoksen alaisuuteen perustettua Sähkötekniikka ja terveys -laboratoriota. Tämän jälkeen opetukseen tuli mukaan mm. elektroniikkaan liittyvät ympäristö- ja terveyskysymykset. Laboratorio itsenäistettiin muutaman vuoden päästä.

Lukuvuoden 2006-2007 olin hoitamassa Vaasan yliopiston Sähkö- ja automaatiotekniikan laitoksella professorin virkaan. Opetin mm. energiatekniikan ja talouden perusteita sekä mittaustekniikkaa.

Olen kehittänyt myös paljon opetusta. Julkaisuistani löytyy esimerkkejä mm. WWW-opetuksesta, laboratoriotöiden kehittämisestä (esim. ohjelmoitava logiikka), pelityyppisestä opettamisesta (sähkötalouspeli) ja ongelmalähtöisestä oppimisesta.

E-Girls -hankkeissa olen kehittänyt WWW-kurssia: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö lukioiden käyttöön. Tavoitteena edistää tyttöjen hakeutumista tekniikan alalle.

Olen toimittanut useita opintomonisteita ja pitänyt useita yksittäisiä esitelmiä erilaisissa seminaareissa ja täydennyskoulutustilaisuuksissa. Tämän sivuston arkistosta löytyy joitakin monisteitani sähköisenä, sekä erilaisia lähinnä itseopiskeluun tarkoitettuja WWW-materiaaleja.

Tarkemmin tietoa TTY:llä pyörivistä kursseistani löytyy Tampereen teknillisen yliopiston verkkosivuilta ja opinto-oppaista.

Vuoden 2013 alusta olen toiminut Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitoksella ja siellä ympäristöterveys ryhmän vetäjänä. Myös opetus suuntautuu enemmän tällä alueelle.