Naisena tekniikassa

Naisia kiinnostaa tekniikassa käytännönläheisyys. Tätä olen pyrkinyt soveltamaan E-Girls -hankkeissa, joissa on kehitetty lukiolaisille WWW-kurssia Sähkö, elektroniikka ja ympäristö.
-----

Työurani alkupuolella olin useamman vuoden ajan ainut naisprofessori Tampereen teknillisessä yliopistossa. Nykyään naisia on jo useita, mutta silti naisprofessorit ovat selvänä vähemmistönä. Kiinnostuin nainen ja tekniikka -aiheesta, kun vuonna 2001 minua pyydettiin pitämään juhlapuhe aiheesta "Nainen tekniikassa" Tampereen teknillisen seuran 108. vuosijuhlassa. Kirjoitin esityksen perusteella pari lehtijuttuakin, mutta muuten aihe unohtui vähäksi aikaa.

Tammikuussa vuonna 2004 olin järjestämässä Tampereen teknillisen seuran ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistä seminaaria "Mihin naista tarvitaan tekniikassa?" ja pidin esityksen aiheesta "Tekniikka naisen silmin".

Olen johtanut kolme tasa-arvoa edistävää hanketta: Tampereen teknillisessä yliopistossa, E-Girls – kohti tekniikkaa, ja Womequal-osahanke, sekä Vaasan yliopistossa Vaasan alueen E-Girls –hanketta. Näistä hankkeista lisätietoa löytyy tämän sivustoni arkistosta.

Sivustojeni arkistosta löytyy päättyneen E-Girls - Kohti tekniikkaa -hankkeen WWW-sivut. Julkaisut osion kautta löytyy aiheesta muutamien kirjoitusteni yksityiskohtaiset tiedot.