Julkaistut monografiat

Korpinen, L. 2003. Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:12 Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 87 s. + liitt. 20 s.

Korpinen, L. 2000. Laitteiden ja elinympäristön sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 9/2000, 134 s.

Korpinen, L., Hietanen, M., Jokela, K., Juutilainen, J. & Valjus, J. 1995. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät ympäristössä. Kauppa- ja teollisuusministeriö, raportti 89, 210.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1990. 50/60 Hz sähkö- ja magneettikenttien fysiologiset vaikutukset ja niitä koskevat määräykset. Imatran Voima Oy, tutkimusraportteja, IVO-A 01/90 Helsinki. 85 s.