EMF-sähköasemat -projekti

Työntekijöiden altistuminen sähkö- ja magneettikentille 110 kV sähköasemien työtehtävissä

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Ympäristöterveyden tutkimusryhmällä tehtiin hanke, jossa tutkittiin työntekijöiden altistumista sähkö- ja magneettikentille. Hankkeen päätavoitteena oli selvittää sähkökentille altistumista ja tarvittaessa sen aiheuttamia virrantiheyksiä 110 kilovoltin sähköasemilla. Myös magneettikenttäaltistusta kartoitettiin sähkökenttämittausten yhteydessä.

Hanke kesti vuoden 2010 loppuun. Hanketta rahoittaneessa Sähkötutkimuspoolissa oli mukana alan yrityksistä: ABB Oy, Energiateollisuus ry ET, Fingrid Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, Helen Sähköverkko Oy, Palveluntuotantoyhtiöt, Prysmian Cables and Systems Oy, Ryhmä 4, Ryhmä Kaupunkiyhtiöt, Ryhmä Merinova, Sähköenergialiitto ry Sener ja Vattenfall Verkko Oy.

Lisää tietoa tutkimuksesta löytyy artikkelista:
Korpinen, Leena; Kuisti, Harri; Pääkkönen, Rauno; Vanhala, Pauli; Elovaara, Jarmo 2011. Occupational Exposure to Electric and Magnetic Fields While Working at Switching and Transforminig Stations of 110 kV.
Annals of Occupational Hygiene vol. 55, num. 5, 526-536.