Tutkimustyöhön liittyvät populäärit artikkelit, radio- tai tv-ohjelmat ja esityksiä

Laurila, T., Österholm, L., Pääkkönen, R., Lehtelä, R. & Korpinen, L. 2009. Sähkökentille altistuminen 110 kV sähköasemilla Tampereen alueella. XXX Tampereen lääkäripäivät Tampere-talossa, 19.-21.3.2009 s. 206.

Lipping, T., Rorarius, M., Jäntti, V., Annala, K., Mennander, A., Lehtelä, R. & Korpinen, L. 2008. Radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien vaikutus nukutettujen porsaiden aivotoimintaan. XXIX Tampereen lääkäripäivät Tampere-talossa, 13-15.3.2008 s. 262.

Korpinen, L. 2007. Miten standardointi ja tutkimus käyvät vuoropuhelua keskenään?. SESKO kevätseminaari 2007, Standardit osana tutkimusta sekä tuote- ja palvelukehitystä, Helsinki 29.3.2007)

Korpinen, L. 2007. E-Girls - Kohti tekniikkaa -hanke. Yliopistojen tasa-arvopäivät, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere 15. -16.3.2007

Kivimäki, R., Haarala, A-.R., Harjala, S., Lehtelä, R., Luoma, L. & Korpinen, L. 2007. Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen tekniikan alan väitöskirjan tekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi. XXVIII Tampereen lääkäripäivät 22. - 24.3.2007 s. 282.

Långsjö, T., Latva-Teikari, J., Kurikka-Oja, J., Kuussaari, M., Elovaara, J. & Korpinen, L. 2006. Occupational exposure to 50 Hz electric fields at substation. In: Pikaar, R.N. et al. (eds.). 16th World Congress on Ergonomics, IEA 2006, Maastricht, The Netherlands, 10-14 July, 2006 5 p.

Långsjö, T., Latva-Teikari, J., Elovaara, J. & Korpinen, L. 2006. Model for neck when estimating exposure to electric fields at 400 kV substations. In: Kostarakis, P. (ed. by). Biological Effects of EMFs, 4th International Workshop, Crete, Greece, 16-20 October, 2006 1 pp. 376-382.

Långsjö, T., Elovaara, J., Latva-Teikari, J., Kurikka-Oja, J., Kuisti, H. & Korpinen, L. 2006. Alustavia tuloksia sähkökenttien 400 kV sähköasemilla työskenteleviin henkilöihin indusoimista virroista. XXVII Tampereen lääkäripäivät 23. - 25.3.2006 s. 270.

Korpinen, L. 2006. WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö lukiolaistyttöjen tekniikasta kiinnostumisen lisäämiseksi. Peda-forum, Yliopistopedagoginen tiedotuslehti 1/06, s. 36-38.

Korpinen, L. 2006. WWW-kurssi: Sähkö, elektroniikka ja ympäristö lukiolaisille. Dimensio, Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti 70 3 , s. 38-40.

Korpinen, L. 2006. Pientaajuiset kentät sähkön tuotannossa, siirrossa ja jakelussa. Sähkömagneettisten kenttien riskit hallintaan, Ajankohtaista tietoa SM-direktiivistä, Tampere 10.-11.5.2006

Kivimäki, R., Puurtinen, H-G., Latva-Teikari, J. & Korpinen, L. 2006. Peer group activities supporting women's career development and well being at work. In: Pikaar, R.N. et al. (eds.). 16th World Congress on Ergonomics, IEA 2006, Maastricht, The Netherlands, 10-14 July, 2006 4 p.

Kivimäki, R., Lehtelä, R., Luoma, L., Långsjö, T., Latva-Teikari, J. & Korpinen, L. 2006. Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen tekniikan alan naisten työhyvinvoinnin edistämiseksi. XXVII Tampereen lääkäripäivät 23. - 25.3.2006 s. 263.

Pääkkönen, R., Karjanlahti, T., Koskinen, R., Kurikka-Oja, J. & Korpinen, L. 2005. Low-frequency electric and magnetic field exposure and guidelines in Finland. Bioelectromagnetics 2005, A joint meeting of The Bioelectromagnetics Society and The European BioElectromagnetics Association, University College Dublin, Dublin, Ireland, June 19-24, 2005 P-C-201, pp. 541-542.

Koskiranta, M., Keskinen, M. & Korpinen, L. 2005. Female students at Tampere University of Technology. Fourth european conference on gender equality in higher education, Oxford Brookes University, Headington Campus, Oxford, United Kingdom, 31 August-3 September 2005

Korpinen, L. 2005. Ajankohtaisia uutisia sähkö- ja magneettikentistä. Ympäristöseminaari, Turku Energia, Turku, 14.10.2005

Keskinen, M., Latva-Teikari, J., Koskiranta, M. & Korpinen, L. 2005. Experiences of realising a virtual course aimed at young women. In: Salo, J. (ed.). Proceedings of 16th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Lappeenranta, Finland, 6th-8th June 2005 5 p.

Karjanlahti, T., Laakkonen, N., Koskinen, R., Kurikka-Oja, J. & Korpinen, L. 2005. People concerned with health effects of the electric and magnetic fields. Bioelectromagnetics 2005, A joint meeting of The Bioelectromagnetics Society and The European BioElectromagnetics Association, University College Dublin, Dublin, Ireland, June 19-24, 2005 P-B-206, pp. 445-446.

Jokela, K., Toivonen, T., Toivo, T., Puranen, L., Korpinen, L., Lipping, T. & Rorarius, M. 2005. Exposure system for studying of EEG changes evoked by 900 MHz GSM-modulated EMF in anesthesized pigs. Bioelectromagnetics 2005, A joint meeting of The Bioelectromagnetics Society and The European BioElectromagnetics Association, University College Dublin, Dublin, Ireland, June 19-24, 2005 P-B-20, s. 356-357.

Voulgaraki, A., Talevski, T., Laitinen, P. Keskinen, M. & Korpinen, L. 2004 . Virtual Laboratory Exercise on Programmable Logic. 15th EAEEIE Annual Conference on Innovation In Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Sofia, Bulgaria, 27th-29th May 2004 pp. 210-212.

Suomalainen, P. & Korpinen L. 2004. Mukana kuljetettavien tietokoneiden ja minitietokoneiden ergonomia ja näppäilytarkkuus. XXV Tampereen Lääkäripäivät 18. - 20.3.2004 s. 334.

Pääkkönen, R., Virta, J. & Korpinen, L. 2004. Työperäinen sähkömagneettisille kentille altistuminen. XXV Tampereen Lääkäripäivät 18. - 20.3.2004 s. 336.

Laakkonen N. & Korpinen L. 2004. Kyselytutkimus uuden tekniikan mukanaan tuomien muutosten vaikutuksesta työikäisen väestön terveyteen. XXV Tampereen lääkäripäivät 18. - 20.3.2004 s. 335.

Korpinen, L. 2004. Tietokoneiden hankinnan ihmeellisyys. Aikalainen 9 3, s. 5.

Korpinen, L. 2004. Tekniikka naisen silmin. Mihin naista tarvitaan tekniikassa?, Tampere, 8.1.2004

Korpinen, L. 2004. Sähkömagneettiset kentät pelottavat. Aikalainen 9 2, s. 4.

Korpinen, L. 2004. Ohjeita riittää. Aikalainen 9 5, s. 7.

Korpinen, L. 2004. Kannettavien ergonomiassa parannettavaa. Työ Terveys Turvallisuus 9, s. 20.

Korpinen, L. 2004. Ajatuksia opiskelusta: Ryhmätyö on haasteellista. Anturi 2, s. 2.

Korpinen, L. 2004. Ajatuksia opiskelusta: Raskas opiskelu vaatii raskaat huvit. Anturi 1, s. 14.

Korpinen, L. 2004. Ajatuksia opiskelusta: Laatua kannattaa vaalia. Anturi 3 , s. 5.

Korpinen, L. 2004. Ajatuksia opiskelusta: Käytöksellä on väliä. Anturi 4, s. 4.

Keskinen, M., Vekara, T. & Korpinen, L. 2004. Electric Power Engineering Virtual Course - Cooperation of Two Universities. 15th EAEEIE Annual Conference on Innovation In Education for Electrical and Information Engineering (EIE), Sofia, Bulgaria, 27th-29th May 2004 pp. 183-186.

Keskinen, M. & Korpinen, L. 2004. Preferred Way to Realize Calculation Exercises in Virtual Course. IASTED International Conference on Web-Based Education, Innsbruck, Austria, February 16-18, 2004 s. 589-591.

Keskinen, M. & Korpinen, L. 2004. E-Girls towards technology leads girls closer to engineering. In: Isaias, P. et al. (eds). International Association for Development of the Information Society (IADIS) International Conference on WWW/Internet 2004, Madrid, Spain, October 6-9, 2004 2 pp. 802-805.

Keskinen, M. & Korpinen, L. 2004. Case study: How to implement calculation exercises in a virtual course?. In: Isaias, P. et al. (eds). International Association for Development of the Information Society (IADIS) International Conference on WWW/Internet 2004, Madrid, Spain, October 6-9, 2004 2 pp. 816-819.

Suomalainen, P. & Korpinen, L. 2003. Mukana kuljetettavien tietokoneiden ergonomiset kysymykset. XXIV Tampereen lääkäripäivät 20.-22.3.2003 s. 347.

Laitinen, P., Laakkonen, N. & Korpinen, L. 2003. Risk Communication in Press: EMF Case Study. XVth Triennial Congress of International Ergonomics Association (IEA), Seoul, Korea, August 24-29, 2003 5 s. 431-434.

Laitinen, P. & Korpinen, L. 2003. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvä riskikommunikaatio lehdissä. Sähkö&Tele 76 5, s. 25-29.

Laitinen, P., Keskinen, M. & Korpinen L. 2003. Virtual teaching of the course Environmental Issues in Electrical Engineering in summer. 14th International EAEEIE Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 16-18 June 2003 Gdansk, Puola. 4 s.

Laakkonen, N. & Korpinen L. 2003. Preliminary Results: a Questionnaire Study of the Effects of Changes Brought on by New Technology on the Health of Working-Age Population. XVth Triennial Congress of International Ergonomics Association (IEA), Seoul, Korea, August 24-29, 2003 5 s. 228-231.

Laakkonen, N., Keskinen, M. & Korpinen, L. 2003. Matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden merkitys työ- ja vapaa-ajan hallinnassa. XXIV Tampereen lääkäripäivät 20.-22.3.2003 s. 346.

Kumpulainen, L., Korpinen, L., Partanen, J. & Vekara, T. 2003. A Learning Theory Based Hypermedia Package for Learning Electricity Distribution Systems. In: Lassner, D. et al. (Eds.). ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June 23-28 2003, Hawaii, USA s. 2957-2964.

Korpinen, L. 2003. WWW-opetus on haasteellista. Aikalainen 8 20, s. 4.

Korpinen, L. 2003. Työturvallisuus edelleen haasteena. Aikalainen 8 Tampere . 17, s. 5.

Korpinen, L. 2003. Tutkintopaperit puuttuvat - ikiteekkarin murhe. Anturi Tampere. 1, s. 15.

Korpinen, L. 2003. Tietoa tulvii kaikkialta - oppiminen koetuksella. Anturi Tampere. 2, s. 15.

Korpinen, L. 2003. Tieteenalojen yhteistyö palkitsevaa opetuksessa. Aikalainen 8 Tampere. 16, s. 5.

Korpinen, L. 2003. Tekniikan käyttäjä nostettava jalustalle. Aamulehti, Alakerta 122 Tampere. 82, 24.3.2003, s. 2.

Korpinen, L. 2003. Suomen kielen ohjausta kokeiltiin osana perinteistä kurssia. Anturi Tampere. 1, s. 5.

Korpinen, L. 2003. Sähköt meni. Aikalainen 8 Tampere. 15, s. 5.

Korpinen, L. 2003. Puheenvuoro: Ei päivääkään ilman tekniikkaa. TTY&Co, Tampereen teknillinen yliopisto 3, s. 17.

Korpinen, L. 2003. Opiskelupaineita voi yrittää hallita. Anturi Tampere. 3, s. 2.

Korpinen, L. 2003. Muutkin osaavat. Aikalainen 8 19, s. 5.

Korpinen, L. 2003. Kesätyöt kutsuvat - uutena työntekijänä työyhteisössä. Anturi Tampere. 4, s. 10.

Korpinen, L. 2003. Kännykkä nopeuttaa ja keskeyttää työtä. Työ Terveys Turvallisuus 33 10, s. 49.

Korpinen, L. 2003. Ajatuksia opiskelusta: Palautetta kannattaa hyödyntää. Anturi 8, s. 19.

Korpinen, L. 2003. Ajatuksia opiskelusta: Luennolla väsyttää. Anturi Tampere. 7, s. 2.

Korpinen, L. 2003. Ajatuksia opiskelusta: Hyvä ergonomia on opiskelussa tärkeää. Anturi Tampere. 6, s. 18.

Korpinen, L. 2003. Ajatuksia opiskelusta: Akateeminen vapaus - vastuu opiskelijalla. Anturi Tampere. 5, s. 18.

Keskinen, M., Laitinen, P. & Korpinen, L. 2003. Experiences using virtual laboratory exercise for teaching electrical safety. The IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education - CATE 2003 including the IASTED International Symposium on Web-Based Education - WBE 2003, Rhodes, Creece, June 30 - July 2, 2003 Rhodes, Kreikka. s. 628-631.

Keskinen, M., Laitinen, P. & Korpinen L. 2003. Experiences of Using Guidance of Finnish Language Teacher As a Part of the Course Environmental Issues of Electricity Production. 14th International EAEEIE Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Gdansk, Poland, 16-18 June 2003 Gdansk, Puola. 4 s.

Keskinen, M., Laakkonen, N., & Korpinen L. 2003. Effect of Mobile Phones and Other Mobile Equipment on Time Management. XVth Triennial Congress of International Ergonomics Association (IEA), Seoul, Korea, August 24-29, 2003 1 s. 84-87.

Keikko, T., Sauramäki, T., Laitinen, P., Laakkonen, N. & Korpinen, L. 2003. Technical Management of Electric and Magnetic Fields in Working Environments. XVth Triennial Congress of International Ergonomics Association (IEA), Seoul, Korea, August 24-29, 2003 5 s. 679-682.

Keikko, T., Sauramäki, T., Laitinen, P., Laakkonen, N. & Korpinen, L. 2003. Elf Magnetic Fields in Work Environment in the Paper Industry. XVth Triennial Congress of International Ergonomics Association (IEA), Seoul, Korea, August 24-29, 2003 5 s. 655-658.

Keikko, T., Mannila, T., Laitinen, P. & Korpinen, L. 2003. Comparison of Examination Results of Students in a Conventional and Virtual Courses of Electrical Engineering. 2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquium, Global Changes in Engineering Education, Berlin, Germany, October 1-4, 2002

Turtiainen, A., Mannila, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L 2002. Simulation Game in Teaching Electric Economics. IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, October 6-10.2002 3 s. 1986-1989.

Sauramäki, T., Keikko, T., Kuusiluoma S. & Korpinen, L 2002. Long Term Measurement of Occupational and Free Time Exposure to Magnetic Fields in Finland. In: Edris, A.-A. et al. (Eds.). 6th IASTED International Multi-Conference, Power and Energy Systems (PES 2002), Marina del Rey, California, USA, May 13-15, 2002 s. 42-46.

Sauramäki., T, Keikko, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2002. Exposure to Electric and Magnetic Fields at 110 kV Gas Insulated Substation (GIS). IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, October 6-10.2002 2 s. 1226-1229.

Saari, P., Kuusiluoma, S., Hytönen, H., Keikko T. & Korpinen L. 2002. Experiences Using Web-Based Education in Electrical Engineering. In: Torellas, G.A.S. & Uskov, V. (Eds.). IASTED International Symposium Computers and Advanced Technology in Education, Web-Based Education (WBE 2002), Cancun, Mexico, May 20-22, 2002 s. 181-185.

Mannila, T., Keskinen, M., Laitinen, P. & Korpinen L. 2002. Article Review Seminar Work in Course "Health Issues in Electronics". 2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquium, Clobal Changes in Engineering Education, Berlin, Germany, October 1-4, 2002

Laitinen, P., Saari, P., Keikko, T., Mannila, T. & Korpinen, L 2002. Applying WWW in Teaching of Course "Environmental Issues of Electric and Electronics Industry". IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, October 6-10.2002 3 s. 2334-2337.

Laitinen, P., Lampo, V-P., Kuusiluoma, S., Mannila, T., Keikko, T. & Korpinen L. 2002. Virtual Laboratory Exercise of Electrical Safety. 13th EAEEIE Annual Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), York, UK, 8. - 10.4.2002 4 s.

Kuusiluoma,S., Mannila, T., Sauramäki, T., Keikko, T., Laitinen, P. & Korpinen, L. 2002. Teaching Electrical Safety for Students of Electrical Engineering. 2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquium, Clobal Changes in Engineering Education, Berlin, Germany, October 1-4, 2002

Kuusiluoma, S., Mannila, T., Jussila, J., Sjöblom, T., Keikko, T. & Korpinen, L. 2002. Industry Excursions in Teaching Electrical Engineering. 13th EAEEIE Annual Conference on Innovations in Education for Electrical and Information Engineering (EIE), York, UK, 8. - 10.4.2002 4 s.

Kuusiluoma, S., Keikko, T., Sauramäki ,T. & Korpinen, L. 2002. Harmonics of Electric and Magnetic Fields in Electric Power System. In: Edris, A.-A. et al. (Eds.). 6th IASTED International Multi-Conference, Power and Energy Systems (PES 2002), Marina del Rey, California, USA, May 13-15, 2002 s. 308-312.

Kuusiluoma, S., Keikko, T., Mannila, T., Sauramäki, T., Laitinen, P. & Korpinen. L. 2002. Teaching Electrical Safety for Students of Electrical Engineering. 2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquium, Global Changes in Engineering Education, Berlin, GErmany, October 1-4, 2002

Kuusiluoma, S., Keikko, T. & Korpinen, L. 2002. The Use of Computers and Advanced Technology in Electrical Engineering Laboratory Exercises. In: Torellas, G.A.S. & Uskov, V. (Eds.). IASTED International Symposium Computers and Advanced Technology in Education, Web-Based Education (WBE 2002), Cancun, Mexico, May 20-22, 2002 s. 71-75.

Kuusiluoma, S., Keikko, T. & Korpinen, L. 2002. Magnetic Field Disturbances of Indoor MV/LV Substations in Finland. IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, October 6-10.2002 3 s. 2348-2351.

Korpinen, L. 2002. Uusi asetus sähkö- ja magneettikentistä. Sähköturvallisuuspäivä 2002, 24.4.2002, Helsinki

Korpinen, L. 2002. Tietoisku STM:n uudesta ionisoimatonta säteilyä koskevasta asetuksesta. 17.9.2002, Helsinki

Korpinen, L. 2002. Staattiset magneettikentät työympäristössä. Sähkö & Tele 75 2, s. 43-45.

Korpinen, L. 2002. Sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista kysellään. Sähkö & Tele 75 4, s. 40-43.

Korpinen, L. 2002. Nainen - vaikkakin insinööri vai insinööri vaikkakin nainen. Tekniikka naisen urana 9.11.2002, Helsinki

Korpinen, L. 2002. Kenttien terveysvaikutukset kiinnostavat. Anturi Tampere . 2, s. 5.

Korpinen, L. 2002. Kännykät osa työn kuormituksen hallintaa. Aamulehti, Alakerta 121 Tampere. 137, 21.5.02, s. 2.

Korpinen, L. 2002. Ergonomiaa liikkuvaan työhön. Työ Terveys Turvallisuus 32 8, s. 40.

Korpinen, L. 2002. Asetus valmistui - kenttien terveysvaikutukset hallinnassa. Anturi Tampere. 4, s. 2.

Korpinen, L. 2002. Ajatuksia opiskelusta: Tekniikan alan opinnot-tavoitteena unelmatyö. Anturi Tampere. 8, s. 11.

Korpinen, L. 2002. Ajatuksia opiskelusta: Opiskeluinto voi hävitä syksyn pimeydessä. Anturi Tampere. 7, s. 16.

Korpinen, L. 2002. Ajatuksia opiskelusta: Opintojen aloitus - muutos elämässä. Anturi Tampere. 5, s. 14.

Korpinen, L. 2002. Ajatuksia opiskelusta: Hyvän esitelmän pitäminen on jännittäjälle haaste. Anturi Tampere. 6, s. 13.

Korpinen, L. 2002. Ajankohtaista tietoa sähkö- ja magneettikentistä. Ympäristötietoisku, 29.4.2002; Turku

Keikko, T., Taulavuori, T., Laakkonen, N. & Korpinen, L. 2002. Sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutukset väestön huolena. XXIII Tampereen lääkäripäivät, 21.-23.3.2002; Tampere s. 24.

Keikko, T., Sauramäki, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen L. 2002. Measurements of Wide Band Exposure to Electric and Magnetic Fields Under Transmission Lines. In: Ubertini, L. (Ed.). 6th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling (ASM 2002), Crete, Greece, June 25 - 28, 2002 s. 310-313.

Keikko ,T., Sauramäki, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2002. Magnetic Field Problems when Planning Indoor Distribution Substation with Dry-Type Transformer. In: Hamza, M.H. (Ed.). 6th IASTED International Multi-Conference, Modelling and simulation, Marina del Rey, California, USA, May 13-15, 2002 s. 152-155.

Keikko, T., Sauramäki, T., Kuusiluoma S. & Korpinen, L. 2002. Comparison of Magnetic Field Calculation Methods for Transmission Lines. In: Hamza, M.H. (Ed.). 6th IASTED International Multi-Conference, Modelling and simulation, Marina del Rey, California, USA, May 13-15, 2002 s. 167-172.

Keikko, T., Mannila, T., Laitinen P. & Korpinen, L. 2002. Comparison of Examination Results of Students in a Conventional and Virtual Courses of Electrical Engineering. 2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquium, Clobal Changes in Engineering Education, Berlin, Germany, October 1-4, 2002

Keikko, T., Kuusiluoma, S., Sauramäki, T. & Korpinen, L. 2002. Comparison of Electric ang Magnetic Fields Near 400 kV Electric Substation with Exposure Recommendations of the European Union. IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, October 6-10.2002 2 s. 1230-1234.

Keikko, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L 2002. Exposure to Electric and Magnetic Fields of Electric Power Systems. IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific, Yokohama, Japan, October 6-10.2002 3 s. 2352-2356.

Suojanen, M., Lederle, C., Heim, R., Keikko, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2001. The effect of trees on calculation of electric fields near 400 kV transmission lines. In: Esteve, Y. V. et. al. (eds). Computational methods and experimental measurements X, Computational Engineering Alicante. s. 935-944.

Sjöblom, T., Keikko, T., Halinen, S., Kivelä, T. & Korpinen, L. 2001. Electric fields caused by transmission lines in Finland. 12 th International Symposium on High Voltage Engineering, ISH, Department of High Voltage Engineering, Indian Institute of Science, 20 - 24 August, 2001, Bangalore, India 1 s. 74-77.

Sjöblom, T., Jussila, J. & Korpinen, L. 2001. Self-study exercises in teaching electric power engineering. 12th EAEEIE International Conference, 14.-16.5.2001, Nancy, France Nancy. 4 s.

Sauramäki T., Kivelä T., Sjöblom T., Keikko T., Kuusiluoma S. & Korpinen L.; 2001. Exposure to magnetic fields at electric utility. 12 th International Symposium on High Voltage Engineering, ISH, Department of High Voltage Engineering, Indian Institute of Science, 20 - 24 August, 2001, Bangalore, India 5 s. 1316-1319.

Sauramäki, T., Kivelä, T., Keikko, T. & Korpinen, L. 2001. Pientaajuisille magneettikentille altistuminen työ- ja vapaa-aikana. XXII Tampereen lääkäripäivät, Tampere, 22.-24.3.2001 Tampere. s. 333.

Sauramäki, T., Kivelä, T., Keikko, T. & Korpinen, L. 2001. Magnetic field measurement results for exposure in free time. Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 01), September 10-14,2001, Torino, Italy s. 909-912.

Saari,P., Kuusiluoma,S., Hytönen,H. & Korpinen,L. 2001. Experiences of realizing a virtual course in teaching the basics of electric power engineering. In: Calvert,T. & Keenan,T. (eds). Proceedings of the Fourth IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education, June 27-29, 2001, Banff, Alberta, Canada Banff. s. 77-81.

Saari, P. & Korpinen, L. 2001. WWW-tietopaketti sähkövoimatekniikan ympäristökysymyksistä etäopiskeluun. Sähkö&Tele 74 fi. 2, s. 44-45.

Saari, P., Keikko, T., Sjöblom, T. & Korpinen, K. 2001. Internet applications in the teaching of the course introduction to power engineering. 12 th International Symposium on High Voltage Engineering, ISH, Department of High Voltage Engineering, Indian Institute of Science, 20 - 24 August, 2001, Bangalore, India 5 s. 1258-1261.

Saari P., Jussila, J., Silvennoinen, S., Arvola, H., Lampo, V.-P. & Korpinen, L. 2001. WWW-information package for distance learning of the environmental issues in electric power engineering. 12th EAEEIE International Conference, 14.-16.5.2001, Nancy, France Nancy. 4 s.

Saari, P., Hytönen, H., Koivisto, J., Seppänen, A., Silvennoinen, S., Mäenpää, S. & Korpinen, L. 2001. Web-based learning environment applied to the instruction of electric power engineering. In: Ruokamo, H. et al. (eds.). Proceedings of the Tenth International PEG Conference on Intelligent Computer and Communications Technology -Learning in On-Line Communities, June 23-26, 2001, Tampere, Finland Tampere. s. 136-142.

Maksimainen, V., Pulakka A., Keikko, T. & Korpinen, L. 2001. Investigating the measurement results of real industrial networks in the laboratory. 12 th International Symposium on High Voltage Engineering, ISH, Department of High Voltage Engineering, Indian Institute of Science, 20 - 24 August, 2001, Bangalore, India 5 s.1279-1282.

Kuusiluoma,S., Saari,P., Lampo,V-P., Silvennoinen,S. & Korpinen,L. 2001. WWW tools in teaching electrical engineering. In: Calvert,T. & Keenan,T. (eds). Proceedings of the Fourth IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education, June 27-29, 2001, Banff, Alberta, Canada Banff. s. 230-235.

Korpinen, L. 2001. Tietämyspohjaisten järjestelmien käyttö lääketieteessä. Professori Harry Freyn juhlasymposium 25.1.2001, Tampereen yliopiston lääketieteen laitos Tampere.

Korpinen, L. 2001. Tekniikka tarjoaisi naisille loistavat mahdollisuudet. Anturi Tampere. 2, s. 5.

Korpinen, L. 2001. Tekniikka sopii loistavasti naisille. Aamulehti, Alakerta 120 Tampere. 167, 20.6.2001, A2.

Korpinen, L. 2001. Sähkö- ja magneettikentille altistuminen elinympäristössä. Energia-alan ympäristövaikutukset ja vastuut, 21.11.2001, Helsinki

Korpinen, L. 2001. Nainen tekniikassa. Tampereen teknillisen seuran 108. vuosijuhla, 3.2.2001, Grand Hotel Tammer, juhlapuhe Tampere.

Korpinen, L., 2001. Kokemuksia sähkövoimatekniikan virtuaalikurssin järjestämisestä. Koulutusteknologiatori 2001, 29 - 30.11.2001, Oulu

Korpinen L. 2001. Kokemuksia sähkövoimatekniikan virtuaalikurssin järjestämisestä. Peda-forum 8 1, s. 35-37.

Korpinen, L. 2001. Kohti karonkkaa. Kohti karonkkaa, 3.5.2001, Tampereen teknillinen korkeakoulu Tampere.

Korpinen, L. 2001. Altistuminen käyttötaajuisille magneettikentille teollisuudessa. Teollisuus Nyt 2 fi. 6, s. 72-73.

Keikko, T., Kuusiluoma, S., Suojanen, M., Menonen, P. & Korpinen, L. 2001. Examples of magnetic field calculations in indoor distribution substations. In: Esteve, Y. V. et. al. (eds). Computational methods and experimental measurements X, Computational Engineering Alicante. s. 927-933.

Keikko, T., Kuusiluoma, S., Suojanen, M. & Korpinen, L. 2001. Calculations of magnetic fields near secondary conductors of indoor distribution substation. Proceedings of the IASTED International Conference Modelling & Simulation, 16.-18.5.2001, Pittsburgh, Pennsylvania, USA Pennsylvania. s. 216-220.

Keikko, T., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2001. Effect of secondary conductor structures on magnetic field near indoor distribution substation. 12 th International Symposium on High Voltage Engineering, ISH, Department of High Voltage Engineering, Indian Institute of Science, 20 - 24 August, 2001, Bangalore, India 1 s. 213-216.

Keikko, T., Kauppi, M., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2001. Magnetic fields from arc furnace considering occupational exposure. The Ninth International Ferroalloys Congress and the Manganese 2001 Health issues Symposium, Official Proceedings, 3.-6.6.2001, Quebec City, Canada Quebec City. s. 524-529.

Hiltunen, J. Keikko, T., Sauramäki, T. & Korpinen, L. 2001. The effects of harmonics on magnetic field measurement results. Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 01), September 10-14,2001, Torino, Italy s. 905-907.

Vehmaskoski, J., Suojanen, M., Kuusiluoma, S., Trygg, P., Keikko, T. & Korpinen, L. 2000. Measurement of power frequency magnetic fields in buildings from EMC point of view. In: Wong, K.P. et al (eds.). Proceedings, PowerCon 2000, 2000 International Conference on Power System Technology, The University of Western Australia, 4-7 December 2000, Perth, Australia, 3 s. 1377-1381.

Vehmaskoski, J., Suojanen, M., Kotiniitty, J., Korpinen, L., Keikko, T. & Kuusiluoma, S. 2000. Measurement results of power frequency and harmonic magnetic fields from distribution subcenters. Proceedings, EMC Europe 2000 Brugge, 4th European Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brügge, Belgia, September 11-15, 2000 2 Belgia. s. 135-138.

Suojanen, M., Vehmaskoski, J., Kuusiluoma, S., Trygg, P. & Korpinen, L. 2000. Effect of spruce forest on electric fields caused by 400 kV transmission lines. In: Wong, K.P. et al (eds.). Proceedings, PowerCon 2000, 2000 International Conference on Power System Technology, The University of Western Australia, 4-7 December 2000, Perth, Australia, 3 Australia. s. 1401-1406.

Suojanen, M., Tuschinski, F., Vehmaskoski, J., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000. Modelling the effect of forest on calculation of electric fields near 400 kV transmission lines. In: Hamza M. H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Modelling and Simulation, MS 2000, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, May 15-17, 2000 s. 102-108.

Sjöblom, T., Suojanen, M., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000. Harmonic frequencies in magnetic field exposure calculations near 400 kV transmission lines. In: Hamza M. H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Modelling and Simulation, MS 2000, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, May 15-17, 2000 s. 109-113.

Sjöblom, T., Suojanen, M., Keikko, T., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000. Comparison of multifrequency magnetic field sources with reference levels. Proceedings, EMC Europe 2000 Brugge, 4th European Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brügge, Belgia, September 11-15, 2000 1 Belgia. s. 167-170.

Sieppi, E., Kuusiluoma, S., Kotiniitty, J., Keikko, T & Korpinen, L. 2000. Sähkölaitteiden aivoihin indusoimat virrantiheydet. XXI Tampereen lääkäripäivät, 16-18.3.2000, Tampere 1 s.

Saarinen, M., Niu, L., Korpinen, J. & Tuokko, R. 2000. Experiences of machine vision guided assembly of a pocket calculator. Proceedings. Scandinavian Symposium on Robotics 1999, Oulu, Finland, 14-15.10.1999 s. 65-71.

Saari, P., Ristimäki, T., Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. The environmental issues in the teaching of electric power engineering. In: Hoffmann, M.H.W. (ed.). Innovations in Education for Electrical and Information Engineering EAEEIE, Eleventh Annual Conference, Ulm, Germany, 26 - 28.4, 2000 Ulm, Germany. s. 199-210.

Saari, P., Ristimäki, T., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000. Problem-based learning on electric power engineering with case exercises. Innovations in Higher Education 2000, Helsinki, 30.8.-1.9..2000 s. 91.

Saari, P., Laitinen, P., Mannila, T., Ristimäki, T., Keikko, T. & Korpinen, L. 2000. WWW-applications in teaching of introduction to power engineering. In: Davies, G. & Owen, C. (eds.). WebNet2000 World Conference on the WWW and Internet, October 30-November 4, 2000, San Antonio, Texas Texas. s. 973.

Ristimäki, T., Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. Using hypermedia applications in courses of electric power engineering. In: Hoffmann, M.H.W. (ed.). Innovations in Education for Electrical and Information Engineering EAEEIE, Eleventh Annual Conference, Ulm, Germany, 26 - 28.4, 2000 Ulm, Germany. s. 191-194.

Pulakka, A., Tallinen, P., Keikko, T., Maksimainen, V. & Korpinen, L. 2000. Simulation of resonance in a small-scale network laboratory. In: Wong, K.P. et al (eds.). Proceedings, PowerCon 2000, 2000 International Conference on Power System Technology, The University of Western Australia, 4-7 December 2000, Perth, Australia, 3 Australia. s. 1635-1640.

Pulakka, A., Maksimainen, V., Keikko, T., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000. Studying harmonics in industrial network laboratory using simulation program. Proceedings, EMC Europe 2000 Brugge, 4th European Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brügge, Belgia, September 11-15, 2000 1 Belgia. s. 311-314.

Pulakka, A., Kuusiluoma, S., Maksimainen, V., Tallinen, P., Keikko, T. & Korpinen, L. 2000. Modeling and simulation of harmonics in industrial network laboratory. Book of Abstracts, UPEC 2000, 35th Universities' Power Engineering Conference, 6-8 September 2000, Belfast, Northern Ireland Pohjois-Irlanti. s. 217.

Mannila, T., Trygg, P., Laitinen, K. & Korpinen, L. 2000. The liberalisation process in electricity markets in the European Union. Official Proceedings of the Thirteenth International Power Quality 2000, October 3-5, 2000, Boston, Massachusetts Massachusetts. s. 796-803.

Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. Kansainvälisten sähköpörssien vertailu. Sähkö & Tele 73 2, s. 19-23.

Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. Hedging new electricity market risks in the concentrated market-places in the European Union. In: Loi Lei Lai (ed.).Competitive Market and Engineering Technologies in Electricity Industry Service for the new Millennium, International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, DRPT 2000, 4-7 April, London, UK s. 587-591.

Mannila, T., Hovila, J., Trygg, P., Laitinen, K., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2000. The electricity production and market liberalization in the Europian Union. In: Wong, K.P. et al (eds.). Proceedings, PowerCon 2000, 2000 International Conference on Power System Technology, The University of Western Australia, 4-7 December 2000, Perth, Australia, 3 Australia. s.1641-1646.

Maksimainen, V., Tallinen, P. & Korpinen, L. 2000. Computer assisted laboratory education of industrial networks. In: Hamza, M.H. (ed). Proceedings of the IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2000), Cancún, Mexico, 24.-27.5.2000 Mexico. s. 279-282.

Maksimainen, V., Tallinen, P. & Korpinen, L. 2000. A Laboratory for teaching about industrial networks. In: Hoffmann, M.H.W. (ed.). Innovations in Education for Electrical and Information Engineering EAEEIE, Eleventh Annual Conference, Ulm, Germany, 26 - 28.4, 2000 Ulm, Germany. s. 152-154.

Laitinen, K., Hovila, J., Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. The influences of climatic factors on electricity prices in liberalized market in Finland.  In: Loi Lei Lai (ed.).Competitive Market and Engineering Technologies in Electricity Industry Service for the new Millennium, International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, DRPT 2000, 4-7 April, London, UK s. 544-548.

Laitinen, K., Hovila, J., Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. The effects of electricity market's liberalization on electricity prices in Finland. Annual European Energy Conference 2000, Towards an Integrated European Energy Market, Bergen, Norway, 31.8.-1.9.2000 Norja. 5 s.

Kuusiluoma, S., Suojanen, M., Pääkkönen, R., Hiltunen, J., Keikko, T., Laitinen, K. & Korpinen, L. 2000. Occupational exposure to electric and magnetic fields at power stations. 2000 Conference Proceedings, Power-Gen International, November 14-16, 2000, Orange County Convention Center, Orlando, Florida USA Florida. 10 s.

Kuusiluoma, S., Kotiniitty, J., Kantell, T., Keikko, T. & Korpinen, L. 2000 . Currents induced in human body from electric and magnetic fields of electric power systems calculated with prolate spheroid model. Book of Abstracts, UPEC 2000, 35th Universities' Power Engineering Conference, 6-8 September 2000, Belfast, Northern Ireland Pohjois-Irlanti. s. 71.

Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2000. Kartoitus kiinteistömuuntamoiden magneettikenttähäiriöiden vähentämisestä. Sähkö&Tele 8/2000, s. 56-59.

Kuusiluoma, S., Keikko, T., Hovila, J. & Korpinen, L. 2000. Comparison of electric and magnetic fields from electric power systems withexposure recommendations of the European Union. In: Wong, K.P. et al (eds.). Proceedings, PowerCon 2000, 2000 International Conference on Power System Technology, The University of Western Australia, 4-7 December 2000, Perth, Australia, 2 Australia. s. 843-848.

Kotiniitty, J., Keikko, T., Suojanen, M., Vehmaskoski, J. & Korpinen, L. 2000. EMC problems in buildings. Proceedings, EMC Europe 2000 Brugge, 4th European Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brügge, Belgia, September 11-15, 2000 2 Belgia. s. 111-114.

Kotiniitty, J., Keikko, T., Korpinen, L., Kuusiluoma, S. & Trygg, P. 2000. Assessment of exposure to power system electric and magnetic fields using different measurement procedures. In: Abstract book Twenty-Second Annual Meeting In Cooperation With European Bioelectromagnetics Association, The Technical University, Munich, Germany, June 11-16, 2000 s. 220.

Korpinen, L., Ristimäki, T., Ali-Tolppa, J., Silvennoinen, S., Kotiniitty, J. & Loimio, S. 2000. WWW and mobile phone based examination registration and course feedback system for students. In: Hamza, M.H. (ed). Proceedings of the IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education (CATE 2000), Cancún, Mexico, 24.-27.5.2000 Mexico. s. 218-224.

Korpinen, L. & Paunio, M. 2000. Tulevaisuuden näkymiä. Ajankohtaista käyttötaajuisista sähkö- ja magneettikentistä ympäristössä, 27.9.2000 Paimio

Korpinen, L. & Loimio, S. 2000. WWW:n ja WAP:n käyttö tentteihin ilmoittautumisessa ja palautteen annossa. Peda-forumin talvipäivät, Turku, 27-28.1.2000, 1 s.

Korpinen, L., Kotiniitty, J., Kuusiluoma, S., Kantell, T. & Keikko, T. & Trygg, P. 2000. Evaluation of health effects of 400 kV power transmission line electric and magnetic fields with prolate spheroid model. In: Abstract book Twenty-Second Annual Meeting In Cooperation With European Bioelectromagnetics Association, The Technical University, Munich, Germany, June 11-16, 2000 s. 116-117.

Korpinen, L., Kotiniitty, J. & Keikko, T. 2000. Electric and magnetic fields from electric power systems in environment. Proceedings, EMC Europe 2000 Brugge, 4th European Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brügge, Belgia, September 11-15, 2000 2 Belgia. s. 47-50.

Korpinen, L. 2000. Tutkimussuunnitelman tekeminen. Sähkötekniikan tutkijakoulun kurssi 14.12.2000: Väitöstutkimus ja väitöskirjan kirjoittaminen, 14.12.2000 Otaniemen Sähkötalo

Korpinen, L. 2000. Sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen käytännössä. Ajankohtaista käyttötaajuisista sähkö- ja magneettikentistä ympäristössä, 27.9.2000 Paimio

Korpinen, L. 2000. Sähkö- ja magneettikenttälähteet ja niiden mahdolliset terveysvaikutukset. Ajankohtaista käyttötaajuisista sähkö- ja magneettikentistä ympäristössä, 27.9.2000 Paimio

Korpinen, L. 2000. Sähkö- ja magneettikentät sähkövoimatekniikan ympäristökysymyksenä. Koulutuspäivä maastosuunnittelijoille ja suunnittelijoille, 7.3.2000 Ellivuori, Vammala

Korpinen, L. 2000. Pientaajuiset sähkö- ja magneettikentät ympäristössä. Sähkömestarien ja sähköyliasentajien syysluentopäivät, Helsinki 19.10.2000 AEL

Korpinen, L. 2000. Pientaajuiset sähkö- ja magneettikentät työympäristössä. Sähköinsinööriliiton sähköpäivä; Sähkö ja ympäristö, Helsinki 11.4.2000 Marina Congress Center, Katajanokka

Korpinen, L. 2000. Kokemuksia WWW:n käytöstä sähkövoimatekniikan opetuksessa. TTKK:n virtuaaliyliopiston aloitusseminaari, 4.10.2000 Tampereen Teknologiakeskus Oy

Korpinen, L. 2000. Käyttötaajuiset sähkö- ja magneettikentät elinympäristössä. Sähkö & Tele 73 2, s. 10-12.

Keikko, T., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000. Calculations of magnetic fields from indoor distribution substation bus bars. 2000 IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, 16 - 20 July 2000, Seattle, Washington, USA 6 s.

Keikko, T., Kotiniitty, J., Kantell, T., Korpinen, L., Kuusiluoma, S. & Trygg, P. 2000. Exposure to magnetic fields of Tampere city, especially for 20 kV underground power cables. In: Abstract book Twenty-Second Annual Meeting In Cooperation With European Bioelectromagnetics Association, The Technical University, Munich, Germany, June 11-16, 2000 s. 234-235.

Keikko, T., Kantell, T., Kuusiluoma, S., Kotiniitty, J. & Korpinen, L. 2000 . Low frequency magnetic field reduction of the bus bars of indoor distribution substation. Proceedings, EMC Europe 2000 Brugge, 4th European Symposium on Electromagnetic Compatibility, Brügge, Belgia, September 11-15, 2000 1 Belgia. s. 315-320.

Keikko, T., Isokorpi, J., Korpinen, L., Elovaara, N. & Vanhala, P. 2000. Considering electric and magnetic fields in electric power system design in Finland. 2000 Session Papers, Group 36, 38th CIGRE, International Conference on Large High Voltage Electric Systems, 27.8 - 1.9, Paris, France 36-102, 7 s.

Kantell, T., Kotiniitty, J., Korpinen, L., Kuusiluoma, S. & Trygg, P. 2000. Exceedings of electric and magnetic field exposure guidelines in Finland. In: Abstract book Twenty-Second Annual Meeting In Cooperation With European Bioelectromagnetics Association, The Technical University, Munich, Germany, June 11-16, 2000 s. 219.

Kallio, P., Zhou, Q., Korpinen, J. & Koivo, H. N. 2000. Three-dimensional position control of a parallel micromanipulator using visual servoing. In: Nelson, B.J. & Breguet, J.-M. (eds.). Proceedings of SPIE, Microrobotics and Microassembly II, 5-6 November 2000, Boston, USA 4194 USA. SPIE. s. 103-111.

Hovila, J., Ristimäki, T., Laitinen, K., Trygg, P., Kuusiluoma, S. & Korpinen, L. 2000. Problem-based learning in teaching electricity economics . In: Wong, K.P. et al (eds.). Proceedings, PowerCon 2000, 2000 International Conference on Power System Technology, The University of Western Australia, 4-7 December 2000, Perth, Australia, 1 Australia. pp. 559-563.

Hovila, J., Laitinen, K., Mannila, T. & Korpinen, L. 2000. The influences of water reservoirs on electricity prices in the co-scandinavian network. Book of Abstracts, UPEC 2000, 35th Universities' Power Engineering Conference, 6-8 September 2000, Belfast, Northern Ireland Pohjois-Irlanti. s. 59.

Ristimäki, T., Havunen, I., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Teaching on Electricity Market with Case Exercises. 10th EAEEIE Annual Conference, Educational Innovations in EIE, Capri, Italy, May 17-20, 1999 Napoli, Italy . s. 290-292.

Reivonen, S., Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Internal currents in a human body with spheroidal model in 400kV switching substation. Eleventh International Symposium on High-Voltage Engineering, ISH 99, IEE, London , Great-Britain, 23-27 August 1999 2 London. Institution of Electrical Engineers. s. 31-34.

Pääkkönen, R., Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Examples of exposure to high level magnetic fields in work environments. Sixth Nordic Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Skejby Sygehus, Denmark, 19-21 August 1999 s. 17.

Mannila, T., Laitinen, K., Hovila, J. & Korpinen, L. 1999. Comparison of European and Oceanic electricity pools. The 1999 BIEE conference, A new era for energy? Price signals, industry structure and environment. Submitted conference papers. St. John´s college, Oxford, 20-21 September 1999 10 s.

Mannila, T. & Korpinen, L. 1999. Comparison of concentrated electricity market-places in different countries. Official proceedings of the twelfth international Power Quality '99, presented at Powersystems World '99 conference & exhibit, Chicago, Illinois, USA, November 9-11, 1999 Ventura, California, USA. Adams/Intertec International Inc.. s. 580-588.

Korpinen, L., Rautee, J. & Isokorpi, J. 1999. Measurement of ELF magnetic fields on sidewalks in Tampere City Center. Sixth Nordic Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Skejby Sygehus, Denmark, 19-21 August 1999 s. 16.

Korpinen, L., Isokorpi, J. & Keikko, T. 1999. Calculation of induced currents in a human body represented by a spheroidal model. In: Carlomango, G.M. & Brebbia, C.A. (eds.). Ninth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Sorrento, Italy, April 27-29, 1999 Southampton, Boston. Witpress. s. 19-26.

Korpinen, L., Isokorpi, I. & Keikko, T. 1999. Electric and magnetic fields from electric power systems in living and work environment. Eleventh International Symposium on High-Voltage Engineering, ISH 99, IEE, London , Great-Britain, 23-27 August 1999 2 London. Institution of Electrical Engineers. s. 99-102.

Korpinen, L., Havunen, I. & Ristimäki, T. 1999. Teaching of Electric Power Engineering in Collaboration with Industrial Companies. 10th EAEEIE Annual Conference, Educational Innovations in EIE, Capri, Italy, May 17-20, 1999 Napoli, Italy. s. 306-308.

Korpinen, L., Havunen, I. & Loimio, S. 1999. Examination registration and course feedback system for students in the intranet. In: Bra, P. & Leggett, J. (eds.). Proceedings of WebNet 99 World Conference on the WWW and Internet, Honolulu, Hawaii, USA, October 24-30, 1999 USA. AACE. 2 s.

Korpinen, L., Havunen, I. & Isokorpi, I. 1999. Self-study WWW Program for Teaching of Electric Power Engineering. In: Hamza, M.H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education, Philadelphia, Pennsylvania, USA, May 6-8, 1999 Anaheim, Calgary, Zürich. IASTED/Acta Press. s. 46-49.

Korpinen, L. 1999. WWW tukee sähkövoimatekniikan perusopetusta. Anturi 2, s. 5.

Korpinen, L. 1999. Pakkaset nostivat sähkön pörssihintaa. Aamulehti 5.3.1999, alakerta s. 2.

Korpinen, L. 1999. Muuntajat ympärillämme, tehokas ja tärkeä osa sähköjärjestelmäämme. MTV-Akatemia, MTV 3, Oy Fenris AB, 25.4. 1999

Korpinen, L. 1999. Kartoitus pientaajuisista sähkökentistä valmistui. Sähköala 10, s. 60-61.

Korpinen, L. 1999. Apurahoja kannattaa hakea. Anturi Tampere. Tampereen teknillinen korkeakoulu. 2, s. 2.

Keikko, T., Tirri, M., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Calculation of induced currents from transmission line fields in the human body. Sixth Nordic Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Skejby Sygehus, Denmark, 19-21 August 1999 s. 19.

 

Keikko, T., Isokorpi, J., Ruoho, T. & Korpinen, L. 1999. Magnetic field measurements and calculations with 20 kV underground power cables. In: Carlomango, G.M. & Brebbia, C.A. (eds.). Ninth International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Sorrento, Italy, April 27-29, 1999 2 Southampton, Boston. Witpress. s. 27-36.

Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Practical problems in calculating electric fields of transmission lines. Eleventh International Symposium on High-Voltage Engineering, ISH 99, IEE, London , Great-Britain, 23-27 August 1999 2 London. Institution of Electrical Engineers. s. 103-106 .

Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Magnetic fields in industry: ark furnace. Eleventh International Symposium on High-Voltage Engineering, ISH 99, IEE, London , Great-Britain, 23-27 August 1999 2 London. Institution of Electrical Engineers. s. 111-114.

Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. FEM application in electric power system magnetic field problems. International conference on electromagnetics in advanced applications, ICEAA 99, Proceedings, Torino, Italy, 13-17 September 1999 Torino, Italy. Litografia Geda. s. 561-564.

Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Electric fields in 400 kV transmission lines. International conference on electric power engineering, PowerTech, Budapest 99, Proceedings, Technical University of Budapest, August 29 - September 2, 1999 Hungary. Hypermedia Systems Ltd.. 5 s.

Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Calculating Magnetic Fields of Arc Furnace. In: Hamza, M.H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Modelling and Simulation, Philadelphia, Pennsylvania, USA, May 5-8, 1999 Anaheim, Calglary, Zürich. IASTED/Acta Press. s. 513-516.

Keikko, T., Havunen, I. & Korpinen, L. 1999. Laboratory Work Station for Teaching on Programmable Logic. 10th EAEEIE Annual Conference, Educational Innovations in EIE, Capri, Italy, May 17-20, 1999 Napoli, Italy. s. 131-133 .

Kantell, T., Yrjänäinen, A. & Korpinen, L. 1999. Sähkö- ja magneettikentille altistumissuositusten ylittyminen Suomessa. Tampereen lääkäripäivät, Tampere, 25-27.3. 1999 s. 321.

Kantell, T., Yrjänäinen, A., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1999. Exposure to electric and magnetic fields in Finland. Sixth Nordic Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Skejby Sygehus, Denmark, 19-21 August 1999 2 s. 15.

Isokorpi, J., Maksimainen, V., Korpi, H., Mannila, T. & Korpinen, L. 1999. A laboratory for investigating power quality and harmonics. Official proceedings of the twelfth international Power Quality '99, presented at Powersystems World '99 conference & exhibit, Chicago, Illinois, USA, November 9-11, 1999 Ventura, California, USA. Adams/Intertec International Inc.. s. 589-595.

Isokorpi, J., Maksimainen, V., Korpi, H. & Korpinen, L. 1999. Measurements in Industrial Network Laboratory. In: Piuri, V. & Savino, M. (eds.). Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Venice, Italy, May 24-26, 1999 2 USA. I&M society. s. 662-665.

Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1999. Power frequency electric fields at a 400kV substation. Eleventh International Symposium on High-Voltage Engineering, ISH 99, IEE, London , Great-Britain, 23-27 August 1999 2 London. Institution of Electrical Engineers. s. 107-110.

Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1999. Power frequency electric and magnetic fields at a 110/20 kV substation. International conference on electric power engineering, PowerTech, Budapest 99, Proceedings, Technical University of Budapest, August 29 - September 2, 1999 Hungary. Hypermedia Systems Ltd.. 6 s.

Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1999. Measuring ELF electric and magnetic fields from power systems in practice. Sixth Nordic Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Skejby Sygehus, Denmark, 19-21 August 1999 s. 18.

Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1999. Electric Field Measurement Disturbances Caused by Vegetation with 400 kV Transmission Lines. In: Hamza, M.H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Modelling and Simulation, Philadelphia, Pennsylvania, USA, May 5-8, 1999 Anaheim, Calgary, Zürich. IASTED/Acta Press. s. 46-49.

Isokorpi, J., Keikko, T., Kantell, T. & Korpinen, L. 1999. A method for measuring frequency spectrum of extremely low frequency magnetic fields from appliances. International conference on electromagnetics in advanced applications, ICEAA 99, Proceedings, Torino, Italy, 13-17 September 1999 Torino, Italy. Litografia Geda. s. 455-458.

Havunen, I., Korpinen, L. & Isokorpi, J. 1999. Developing and Testing of Multimedia Program for Teaching and Learning on Transformers. In: Hamza, M.H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education, Philadelphia, Pennsylvania, USA, May 6-8, 1999 Anaheim, Calgary, Zürich. IASTED/Acta Press. s. 78-81.

Havunen, I., Keikko, T., Mutikainen, T., Mannila, T. & Korpinen, L. 1999. Teaching of power system earth fault calculation using simulation. Official proceedings of the twelfth international Power Quality '99, presented at Powersystems World '99 conference & exhibit, Chicago, Illinois, USA, November 9-11, 1999 Ventura, California, USA. Adams/Intertec international Inc.. s. 545-549.

Havunen, I., Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1999. WWW hyperbooks created for teaching electric power engineering. In: Bra, P. & Leggett, J. (eds.). Proceedings of WebNet 99 World Conference on the WWW and Internet, Honolulu, Hwaii, USA, October 24-30, 1999 USA. AACE. 2 s.

Rautee, J., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1998. Altistuminen 50 Hz magneettikentille Tampereen keskustassa. XIX Tampereen lääkäripäivät 19.-21.3.1998 s. 300.

Pääkkönen, R., Oksa, P., Isokorpi, J., Korpinen, L. & Mäkynen, P. 1998. Workers with cardiac pacemakers or implanted defibrillators and the electromagnetic environment. Official Proceedings of the Eleventh International Power Quality '98 / Power Value '98, Presented at Powersystems World '98 Conference & Exhibit, November 7-13, 1998, Santa Clara, California s. 444-450.

Korpinen, L., Havunen, I., Lehtisalo, K., Isokorpi, J. & Loimio, S. 1998. The WWW based course feedback system at Tampere University of Technology. WebNet 98 World Conference of the WWW, Internet & Intranet, Orlando, Florida, November 7-12, 1998 1 s.

Korpinen, L., Havunen, I. & Isokorpi, J. 1998. Practical applications of the Internet in daily teaching at electric power engineering. In: Martins, M., Esteves, J. & Fernando Silva, J. Enhancement of education in electrical and information engineering through industry co-operation and research, EAEEIE, 18 - 20 May, 1998, Lisboa, Portugal s. 279-284.

Korpinen, L., Havunen, I., Falck, E., Keikko, T. & Isokorpi, J. 1998. WWW teaching of reducing harmonics. Official Proceedings of the Eleventh International Power Quality '98 / Power Value '98, Presented at Powersystems World '98 Conference & Exhibit, November 7-13, 1998, Santa Clara, California s. 436-443.

Keikko, T., Tohmola, S., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1998. Calculations of Power Frequency Magnetic Field Disturbances at a 110/20 kV Substation. Official Proceedings of the Eleventh International Power Quality '98 / Power Value '98, Presented at Powersystems World '98 Conference & Exhibit, November 7-13, 1998, Santa Clara, California s. 327-334.

Keikko, T., Laitinen, O., Isokorpi, J., Tohmola, S. & Korpinen, L. 1998. Suitability of Calculation Methods in Magnetic Field Shielding of Distribution Substation. In: Hamza, M.H. (ed.). Proceedings of the IASTED International Conference, Applied Modeling and Simulation, Honolulu, Hawaii, USA, August 12-14, 1998 Anaheim, Calgary, Zürich. IASTED/ACTA Press . s. 205-208.

Keikko, T., Isokorpi, J., Pääkkönen, R., Tohmola, S. & Korpinen, L. 1998. ELF magnetic fields caused by an indoor power system. Official Proceedings of the Eleventh International Power Quality '98 / Power Value '98, Presented at Powersystems World '98 Conference & Exhibit, November 7-13, 1998, Santa Clara, California s. 520-530.

Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1998. Magnetic fields from electric power systems in living environment. Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, ANTEM'98, Ottawa, Ontario, Canada, August 9-12, 1998 s. 577-580.

Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1998. A laboratory for investigating extremely low frequency EMC and harmonics. Proceedings of the 8th International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP '98, Athens, Greece, October 14-16, 1998 Vol. I s. 255-260.

Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1998. Attenuation of extremely low frequency magnetic fields from appliances. Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics, ANTEM'98, Ottawa, Ontario, Canada, August 9-12, 1998 s. 573-576.

Havunen, I., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1998. The Use of the Internet in the Laboratory Teaching of Electric Power Engineering. In: Maurer, H. & Olson, R.G. (eds.). Proceedings of WebNet 98 World Conference of the WWW, Internet & Intranet, Orlando, Florida, November 7-12, 1998 2 USA. AACE. s. 1076-1077.

Falck, E., Keikko, T., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1998. Application of Geometrical Models in the Evaluation of Health Effects of Transmission Line Electric and Magnetic Fields. In: Hamza, M.H. (ed.). Proceedings of the International Conference, Applied Modelling and Simulation, Honolulu, Hawaii, USA, August 12-14, 1998 Anaheim, Calgary, Zürich. IASTED/ACTA Press . s. 23-27.

Pääkkönen, R., Korpinen, L., Isokorpi, J. & Rautee, J. 1997. Effects of external magnetic (50 Hz) fields on visual display units. Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Abstract book, June 8-13, 1997, Bologna, Italy P-32-B, s. 194.

Mikkola, M., Isokorpi, J. & Korpinen, L. 1997. Research and teaching laboratory for extremely low frequency EMC. COST 243 - Workshop, Fast Transients and EMC in Power Systems, Bor}s, Sweden, June 16-17, 1997 1 s.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1997. Cardiovascular effects of short term exposure to fields of electricity power transmission. Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Abstract book, June 8-13, 1997, Bologna, Italy P-105-C, s. 229.

Korpinen, L. 1997. Sähkömarkkinoiden vapautuminen heijastuu myös suoraan koulutukseen. Anturi 8, s. 5.

Korpinen, L. 1997. Internet hyötykäyttöön päivittäisessä opetuksessa. Anturi 7, s. 6.

Keikko, T., Korpinen, L., Isokorpi, J., Pääkkönen, R. & Partanen, J. 1997. The reduction of the 50 Hz magnetic fields in the work environment. In: Johnsson, A. & Oftedal, G. (eds). 5th Nordic Workshop Biological Effects of Low Frequency Electromagnetic Fields, April 17-18, 1997, Trondheim, Norway s. 103-104.

Isokorpi, J., Korpinen, L., Keikko, T. & Partanen, J. 1997. Measurements of the extremely low frequency magnetic fields from electrical appliances. In: Halttunen, J. (ed). XIV IMEKO World Congress, New Measurements - Challenges and Visions, June 1-6, 1997 Tampere, Finland Vol. IVA Helsinki. SAS, IMEKO. Topic 4, s. 115-120.

Isokorpi, J., Korpinen, L., Keikko, T. & Partanen, J. 1997. Measurement of exposure to magnetic fields from electrical appliances. Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Abstract book, June 8-13, 1997, Bologna, Italy P-5-B, s. 180.

Isokorpi, J., Korpinen, L., Keikko, T., Pääkkönen, R. & Partanen, J. 1997. Dosimetry of ELF magnetic fields in work environment. In: Seppälä, P. et al (ed). IEA'97. Proceedings of the 13th Triennal Congress of the International Ergonomics Association, June 29 - July 4, 1997 Tampere, Finland Vol. 2 Helsinki. Finnish Institute of Occupational Health. s. 533-535.

Isokorpi, J., Keikko, T. & Korpinen, L. 1997. Long-term measurement of magnetic fields in exposure assessment. Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Abstract book, June 8-13, 1997, Bologna, Italy P-6-C, s. 180.

Isokorpi, J., Falck, E. & Korpinen, L. 1997. Voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien ihmiseen indusoimat virrat. XVIII Tampereen lääkäripäivät, 20.-22.3.1997 s. 250.

Havunen, I., Korpinen, L. & Partanen, J. 1997. TraLab96 - A computer application for teaching and learning on transformers. EAEEIE Eight Annual Conference, Innovations and Quality in Education for Electrical and Information Engineering, June 4 - 6, 1997 Edinburgh, Scotland s. D1.2-D1.6.

Korpinen, L. 1996. Sähkötekniikan osasto kehittää opetustaan. Anturi 6, s. 8.

Korpinen, L. 1996. Sähköenergiajärjestelmien laitoksella kokeillaan omatoimisuutta laskuharjoituksissa. Anturi 3, s. 2.

Korpinen, L. 1996. Matemaattisten aineiden opettajakoulutus - uusi mahdollisuus. Anturi 4, s. 2.

Korpinen, L. 1996. Lyhytaikaisella altistumisella sähkö- ja magneettikentille ei terveysvaikutuksia. Anturi 5, s. 9.

Korpinen, L. 1996. Lectio praecursia: Cardiovascular effects of short term exposure to electric and magnetic fields of electricity power transmission. Työterveyslääkäri 14 3, s. 336-339.

Korpinen, L. 1996. 50 Hz sähkö- ja magneettikenttien vaikutus sydämen toimintaan. Sähkö & Tele 69 8, s. 69-71.

Keikko, T., Korpinen, L. & Partanen, J. 1996. Reducing the magnetic fields of bus bars. IASTED International Conference HICH TECHNOLOGY IN THE POWER INDUSTRY, Banff, Alberta, Canada, June 6-8, 1996 s. 207-210.

Hänninen, V. & Korpinen, L. 1996. Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen. Sähkö & Tele 69 3, s. 26-29.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1995. Voimajohtojen kenttien terveysvaikutukset . XVI Tampereen lääkäripäivät 23-25.3.1995 Tampere. s. 260.

Korpinen, L. 1995. Sleep Expert - a computer-aided decision support system for sleep disorders. Nordisk mode for kliniske neurofysiologer

Korpinen, L. 1995. Sähköjärjestelmien kentät elinympäristössä. Työterveyslääkäri 13 1, s. 15-17.

Korpinen, L. 1995. Sähkö- ja magneettikenttiin liittyvät suositukset ja niiden tulevaisuuden näkymät. In: 50 Hz sähkö- ja magneettikenttien tekninen vähentäminen työympäristössä, TTKK, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti 6-95, 7 s.

Korpinen, L. 1995. Magneettikenttiä voi pienentää. Työ terveys turvallisuus 12, s. 22-23.

Korpinen, L. 1995. 50 Hz sähkö- ja magneettikenttälähteet. 50 Hz sähkö- ja magneettikenttien tekninen vähentäminen työympäristössä, TTKK, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti 6-95, 9 s.

Korpinen, L. 1995. 50 Hz magneettikenttien vähentäminen. Sähkö & Tele 68 5, 55-60.

Keikko, T., Korpinen, L. & Partanen, J. 1995. Calculations of magnetic fields of the bus bars. 30th Universities Power Engineering Conference, UPEC '95, Greenwich, UK, Sept 5-7, 1995 s. 554-557.

Keikko, T., Korpinen, L., Pääkkönen, R. & Partanen, J. 1995. The reduction of the 50 Hz magnetic fields in the office environment. Biolocical Effects of low Frequency Electromagnetic Fields, 4th Nordic Workshop, Kuopio, Finland, Aug 31 - Sept 1, 1995 s. 15.

Havunen, I., Korpinen, L. & Partanen, J. 1995. The use of hypermedia when lecturing on transformers and electromechanical machiness. 30th Universities Power Engineering Conference, UPEC '95, Greenwich, UK, Sept 5-7, 1995 297-300.

Falck, B., Stålberg, E. & Korpinen, L. 1995. Strategies in electrodiagnostic medicine- an interactive EMG planner. Abstracts of the Xth international congress of electromyography and clinical neurophysiology, Kyoto, Japan 15-19.10.1995 PS-33-5.

Falck, B., Stålberg, E. & Korpinen, L. 1995. Strategies in electrodiagnostic medicine - an interactive EMG planner. Nordisk mode for kliniske neurofysiologer, Aalborg, Danmark, Aug 31- Sept 2, 1995

Falck, B., Stålberg, E. & Korpinen, L. 1995. Strategies in electrodiagnostic medicine - an interactive EMG planner. Xth International Congress of Electromyography and Clinical Neurophysiology, Kyoto, Japan, Oct 15-19, 1995 WS-7-3,

Korpinen, L., Partinen, M., Telakivi, T., Martikainen, K., Pietilä, T., Peltola, J., Falck, B. & Frey, H. 1994. Sleep Expert - päätöksenteon tukijärjestelmän evaluointi. XV Tampereen lääkäripäivät 10-17.3.1994 Tampere. s. 258.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1994. TTKK:n sähkövoimatekniikka arvioi omaa koulutustaan. Anturi, 25.1.1994 Tampere. 1, s. 10.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1994. Effects of 50 Hz electromagnetic fields on the pulse rate of human heart(Abstract). The Bioelectromagnetics Society 16th Annual Meeting 12-16.6.1994 s. 130.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1994. 50 Hz sähkö- ja magneettikenttien vaikutus koehenkilöiden sykkeeseen. XV Tampereen lääkäripäivät 10.-17.3.1994 Tampere. s. 253.

Korpinen, L., Pääkkönen, R., Kemppainen, R. & Partanen, J. 1994. Magnetic (50 Hz) fields in the work and home environment(Abstract). The Bioelectromagnetics Society 16th Annual Meeting 12-16.6.1994 s. 105.

Korpinen, L. 1994. Sähkö- ja magneettikenttiin liittyvät suositukset ja niiden tulevaisuuden näkymät. Magneettikenttäseminaari 3.5.1994, Hämeen Sähkö Oy, Hämeenlinna Hämeenlinna.

Korpinen, L. 1994. 50 Hz Sähkö- ja magneettikenttälähteet. Magneettikenttäseminaari 3.5.1994, Hämeen Sähkö Oy, Hämeenlinna Hämeenlinna .

Pääkkönen, R. & Korpinen, L. 1993. Parranajokoneen kenttä suurempi kuin 400 kV johdon, Kartoitus pientaajuisista sähkö- ja magneettikentistä.. Sähkö & Tele 7-8, s. 15-19.

Korpinen, L. 1993. Työympäristön sähkö- ja magneettikenttälähteet In: Korpinen, L., Pääkkönen, R., Partanen, J.(toim.)Käyttötaajuisten sähkö- ja magneettikenttien tekninen vähentäminen työympäristössä. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti 5-93,

Korpinen, L. 1993. Tietokoneavusteinen päätöksenteko epilepsian ja unen diagnostiikassa. Suomen Lääkärilehti 48 22-23, s. 2101.

Korpinen, L. 1993. Sähkö- ja magneettikenttiin liittyvät suositukset ja niiden tulevaisuuden näkymät In: Korpinen, L., Pääkkönen, R., Partanen, J. (toim.)Käyttötaajuisten sähkö- ja magneettikenttien tekninen vähentäminen työympäristössä. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti Tampere. 5-93,

Korpinen, L. 1993. Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutusten arviointi. Mitä uutta näytepäätetyön terveyshaitoista ? 16.2.1993 Tampereen aluetyöterveyslaitoksen koulutusseminaari

Korpinen, L. 1993. Magneettikenttien vähentäminen kiinnostaa. Anturi 8.12.1993 9, s. 6.

Kemppainen, R. & Korpinen, L. 1993. Kenttien määritysapuneuvot: mittaus ja laskenta In: Korpinen, L., Pääkkönen, R., Partanen, J.(toim.) Käyttötaajuisten sähkö- ja magneettikenttien tekninen vähentäminen työympäristössä. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Sähköenergiajärjestelmät, Raportti 5-93,

Korpinen, L., Vanamo, A.-P. & Partanen, J. 1992. 50 Hz Sähkö- ja magneettikenttien vaikutus sydämen ja aivojen toimintaan. Tampereen Lääkäripäivät -92, Luennot XIII s. 251.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1991. Sähkökenttien terveysvaikutuksia tutkitaan. Sähköala 12, s. 42-43.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1991. Käyttötaajuisten sähkömagneettisten kenttien vaikutukset sydämen toimintaan. Tampereen Lääkäripäivät -91, Luennot XII s. 209.

Korpinen, L. & Partanen, J. 1991. 50 Hz sähkö- ja magneettikenttien vaikutukset sydämen toimintaan. Lääketiede 91 Medicin, 6.11.1991, Messukeskus, Luentolyhennelmät, Pos 30, s. 463.

Korpinen, L. 1991. Voimansiirtojohtojen sähkömagneettisten kenttien vaikutukset työntekijöiden terveyteen. Sähkö-Tele 11-12, s. 12-16.

Korpinen, L. 1991. Voimansiirtojohtojen sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutusten arviointi. XXXI Sähkötekniset koulutus- ja luentopäivät, Jyväskylä, 24-25.10

Korpinen, L. 1991. Sähkökenttien raja-arvot eivät ylity. Työ Terveys Turvallisuus 3, s. 42.

Korpinen, L. 1991. Altistuksia mitattiin kentällä. Anturi 6, s. 5.

Korpinen, L. 1990. Valokaari vaarana sähköalan töissä. Työ Terveys Turvallisuus 7/1990, s. 12-13.

Korpinen, L. 1990. Sähkö- ja magneettikenttien altistus kiinnostaa tutkijoita. Tekniikka & Talous 27,

Korpinen, L. 1989. Vakavat tapaturmat sähkö- ja puhelinalan töissä. Sähkö 62 7-8,

Mattila, M. & Korpinen, L. 1988. An Information System about Job Loads and Hazards for Occupational Health Car. 2nd International Workshop on Personal Computer and Databases in Occupational Health, Palma de Mallorca 5.-8.10.1988

Korpinen, L. 1988. Työpaikkaselvitys toisella tavalla. Työ Terveys Turvallisuus 9, s. 24.