Sähkö- ja magneettikentille altistumisen mahdollisia vaikutuksia sekä lapsiin että aikuisiin tutkitaan


Tilannekatsaus:

Toimitus: Leena Korpinen
 • 1
  Pääkirjoitus
 • 2
  Lapsuusiän leukemia suurjännitteisten voimajohtojen lähellä – Geocap-tutkimus vuosilta 2002–2007
 • 3
  Aikuisten syövät suurjännitteisten voimajohtojen lähellä
 • 4
  50 Hz:n magneettikentille altistumisen pitkäaikaiset vaikutukset terveiden miesten immuunijärjestelmään ja veriarvoihin
 • 5
  Altistuminen sähkömagneettisille kentille ja miesten rintasyöpä: tilastollinen meta-analyysi 18 tutkimuksesta
 • 6
  Pientaajuiset magneettikentät sähkö- ja bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa
 • 7
  Pientaajuisten sähkömagneettikenttien vaikutukset ajoneuvoteollisuuden työntekijöiden terveyteen
 • 8
  Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja hermostoa rappeuttavat sairaudet: tilastollinen meta-analyysi
 • 9
  Laskennallinen arviointi ihmisten aivojen altistumisesta pientaajuisille magneettikentille

Kuten on tullut jo tavaksi, aloitan pääkirjoituksen valmistelussa olevalla direktiivillä, joka käsittelee terveyttä ja turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille. Tietääkseni asia on mennyt edelleen eteenpäin ja odotan, että valmis direktiivi julkaistaan muutaman kuukauden sisällä. Valmistuvasta direktiivistä pidettiin viime viikolla BioEMF2013 ‑konferenssissa Thessalonikissa oma sessionsa, mutta virallisesti direktiiviä ei ole vielä julkaistu. Valmistumisen jälkeen jäsenmaissa alkaa sen täytäntöönpano, joten työ ei pääty varsinaisesti direktiivin valmistumiseen, vaan sen jälkeen sitä jatketaan mm. Suomessa.

Tilaustiedot katsauksen alareunasta

Pääkirjoitus

Nro. 1
Kuten on tullut jo tavaksi, aloitan pääkirjoituksen valmistelussa olevalla direktiivillä, joka käsittelee terveyttä ja turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä...

Lapsuusiän leukemia suurjännitteisten voimajohtojen lähellä – Geocap-tutkimus vuosilta 2002–2007

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Ryhmä on tutkinut lapsuusiän leukemian yhtyettä voimajohdon lähellä asumiseen Ranskassa. Kirjoittajien mielestä heidän tuloksensa tukivat...
Suurjännitteiset voimajohdot muodostavat pientaajuisia magneettikenttiä, jotka kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut mahdollisiksi lapsuusiän leukemian riskitekijöiksi. Tässä tutkimuksessa testattiin hypoteesia, olisiko...

Aikuisten syövät suurjännitteisten voimajohtojen lähellä

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tällä kertaa tutkimuksen kohteeksi otettiin aikuisten syövät ja tutkittiin niiden yhteyttä voimajohtoihin. Tutkimuksessa oli mukana...
Pientaajuiset magneettikentät on määritetty mahdollisiksi karsinogeeneiksi ihmiselle perustuen epidemiologiseen yhteyteen lapsuusiän leukemian kanssa, mutta todisteet yhteyksistä aikuisten syöpiin ovat olleet ristiriitaisia. Tässä...

50 Hz:n magneettikentille altistumisen pitkäaikaiset vaikutukset terveiden miesten immuunijärjestelmään ja veriarvoihin

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat tutkineet 50 Hz:n magneettikentille 1–20 vuoden ajan altistuneita sähkötyömiehiä seuraamalla veriarvojen yöllisiä...
50 Hz:n magneettikentille altistumisen ja ihmisen terveyden välinen suhde on tutkimusryhmän mukaan kiinnostanut tutkijoita yhä enenevässä määrin siitä lähtien, kun yhteyksiä aikuisiän aivosyöpään ja lapsuusiän leukemiaan on...

Altistuminen sähkömagneettisille kentille ja miesten rintasyöpä: tilastollinen meta-analyysi 18 tutkimuksesta

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tutkivat miesten rintasyövän mahdollista yhteyttä sähkömagneettisille kentille altistumiseen. He kokosivat yhteen 18 tutkimusta ja...
Tutkijat ovat jo pitkään keskustelleet mahdollisuudesta, saattaisiko altistuminen sähkömagneettisille kentille lisätä miesten rintasyövän riskiä. Aiempia tutkimuksia on kritisoitu siitä, että niiden heikko laatu, esimerkiksi pienet...

Pientaajuiset magneettikentät sähkö- ja bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat verranneet magneettikentille altistumista sähkö- ja bensiinikäyttöisissä ajoneuvoissa. Molemmissa autotyypeissä mitatut...
Tutkimusryhmä teki pilottitutkimuksen, jossa he vertasivat sähköajoneuvojen magneettikenttätasoja bensiinikäyttöisten ajoneuvojen tasoihin. He myös loivat menetelmän, jolla voidaan saada päteviä tietoja tulevia arviointeja varten.

Pientaajuisten sähkömagneettikenttien vaikutukset ajoneuvoteollisuuden työntekijöiden terveyteen

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti työntekijöiden altistumista sähkömagneettisille kentille ajoneuvoteollisuudessa. Varsinainen tutkittavien ryhmä...
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tutkia pientaajuisten sähkömagneettikenttien vaikutuksia ajoneuvoteollisuuden työntekijöihin. Tutkimuskohteeksi otettiin erään ajoneuvotehtaan kahden osaston 704 työntekijää, joista 374 hyväksyttiin...

Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja hermostoa rappeuttavat sairaudet: tilastollinen meta-analyysi

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat tehneet meta-analyysin työntekijöiden magneettikenttäaltistuksen ja hermostoa rappeuttavien sairauksien (mm. Alzheimerin taudin...
Aiemmissa tieteellisissä tutkimuksissa on raportoitu yhteys työperäisen sähkö- ja magneettikentille altistumisen ja hermostoa rappeuttavien sairauksien välillä. Näissä tutkimuksissa tulokset ovat vaihdelleet riippuen siitä, mitä...

Laskennallinen arviointi ihmisten aivojen altistumisesta pientaajuisille magneettikentille

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat tutkineet magneettikentille altistumista laskennallisten mallien avulla. Tutkimusta voidaan hyödyntää standardien...
Tässä tutkimuksessa testattiin IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ja ICNIRP:n (kansainvälinen ionisoimattoman säteilyn toimikunta) esittämien altistumisen numeeristen arviointimenetelmien kelpoisuutta pientaajuisten...

Lataa: [pdf]
Seuraava tilannekatsaus julkaistaan Talvella 2013