Tilannekatsauksia sähkö- ja magneettikentille altistumisen mahdollisista terveysvaikutuksia on tuotettu jo viisi vuotta


Tilannekatsaus:

Toimitus: Leena Korpinen
 • 1
  Pääkirjoitus
 • 2
  Asuinpaikassa pientaajuisille magneettikentille altistumisen mahdolliset terveysvaikutukset Euroopassa
 • 3
  Tutkimus voimajohtojen lähellä asumisen ja lapsuusiän syöpien yhteydestä Kaliforniassa: rakenne, menetelmät ja populaatio
 • 4
  Asuinpaikassa voimajohtojen 50 Hz:n magneettikentille altistumisen arviointimenetelmiä epidemiologisessa tutkimuksessa Ranskassa
 • 5
  Asuinpaikan etäisyys voimajohdosta ja lasten leukemian riski – tapaus-verrokkitutkimus Tanskassa
 • 6
  Voimajohtojen lähellä asuvan väestön muuttoalttius Isossa-Britanniassa ja sen vaikutus lapsuusiän leukemiaan
 • 7
  Asuinpaikan etäisyys voimajohdoista ja hermostoa rappeuttavien tautien riski – tapaus-verrokkitutkimus Tanskassa
 • 8
  Työperäinen altistus pientaajuisille magneettikentille ja tietyt syöpätyypit – alankomaalainen tutkimus
 • 9
  Sähkömagneettisten kenttien riskien kokeminen Taiwanissa: millainen vaikutus on psyykkisillä häiriöillä ja sähköyliherkkyydellä

Olen aloittanut useamman edellisen tilannekatsauksen kertomalla, missä ollaan menossa työntekijöiden sähkömagneettisille kentille altistumista koskevan direktiivin osalta, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen. Huomasin vasta itsekin, että tekeillähän on jo kymmenes tilannekatsaus. Nyt tulee täyteen tilannekatsauksien viides vuosi. Mukava, että tälle on riittänyt kiinnostusta.

Tilaustiedot katsauksen alareunasta

Pääkirjoitus

Nro. 1
Olen aloittanut useamman edellisen tilannekatsauksen kertomalla, missä ollaan menossa työntekijöiden sähkömagneettisille kentille altistumista koskevan direktiivin osalta, mutta tällä kertaa teen poikkeuksen. Huomasin vasta itsekin, että...

Asuinpaikassa pientaajuisille magneettikentille altistumisen mahdolliset terveysvaikutukset Euroopassa

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Ryhmä arvioi pientaajuisille magneettikentille altistumisen jakautumista Euroopan unionin eri jäsenmaissa käyttäen hyväkseen julkaistusta...
Tutkimusryhmän lähtökohtana oli se, että kahden viimeisen vuosikymmenen aikana epidemiologisissa tutkimuksissa altistuminen pientaajuisille magneettikentille on yhdistetty lapsuusiän leukemiaan melko johdonmukaisesti, vaikkakin syysuhdetta...

Tutkimus voimajohtojen lähellä asumisen ja lapsuusiän syöpien yhteydestä Kaliforniassa: rakenne, menetelmät ja populaatio

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti epidemiologisella tapaus-verrokkitutkimuksella lapsuusiän syöpäriskin yhteyttä syntymähetken kotiosoitteen etäisyyteen...
Tutkimusryhmä selvitti laajalla epidemiologisella tapaus-verrokkitutkimuksella lapsuusiän syöpäriskin yhteyttä syntymähetken kotiosoitteen etäisyyteen lähimmästä suurjännitteisestä voimajohdosta Kaliforniassa. Kyseessä oli toisinto...

Asuinpaikassa voimajohtojen 50 Hz:n magneettikentille altistumisen arviointimenetelmiä epidemiologisessa tutkimuksessa Ranskassa

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Ranskassa on käynnissä epidemiologinen tapaus-verrokkitutkimus, jossa tarkastellaan lapsuusiän syöpien suhdetta erilaisiin ympäristötekijöihin...
Tässä artikkelissa kerrottiin Ranskassa parhaillaan meneillään olevasta epidemiologisesta tapaus-verrokkitutkimuksesta, jossa tarkastellaan lapsuusiän syöpien suhdetta erilaisiin ympäristötekijöihin, kuten lapsien asumiseen lähellä...

Asuinpaikan etäisyys voimajohdosta ja lasten leukemian riski – tapaus-verrokkitutkimus Tanskassa

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä halusi toistaan Tanskassa aikaisemman Draperin tutkimuksen, joka antoi viitteitä siitä, ettei magneettikenttä välttämättä...
Vuonna 2005 brittiläisessä Draperin johtamassa tutkimuksessa osoitettiin yhteys suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asumisen ja lapsuusiän leukemian välillä. Tämä yhteys ulottui myös sellaisten etäisyyksien ulkopuolelle, joissa...

Voimajohtojen lähellä asuvan väestön muuttoalttius Isossa-Britanniassa ja sen vaikutus lapsuusiän leukemiaan

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja on tutkinut vaihtoehtoista selittävää hypoteesia, jonka mukaan voimajohtojen lähellä asuva väestö muuttaisi useammin, ja tämä...
Aiemmissa epidemiologisissa tutkimuksissa on viitattu lapsuusiän leukemian ja suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asumisen väliseen yhteyteen, mutta tutkijan mukaan selvimmältä vaikuttava potentiaalinen kausaalinen tekijä eli...

Asuinpaikan etäisyys voimajohdoista ja hermostoa rappeuttavien tautien riski – tapaus-verrokkitutkimus Tanskassa

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on selvittänyt, voisiko asuinpaikan etäisyydellä suurjännitteisistä voimajohdoista olla yhteys hermostoa rappeuttaviin tauteihin,...
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, voisiko asuinpaikan etäisyydellä suurjännitteisistä voimajohdoista olla yhteys hermostoa rappeuttaviin tauteihin, erityisesti Alzheimerin tautiin. Tutkimusryhmä halusi toisintaa Sveitsissä vuonna 2009...

Työperäinen altistus pientaajuisille magneettikentille ja tietyt syöpätyypit – alankomaalainen tutkimus

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tämä julkaisu perustuu Alankomaissa tehtyyn prospektiiviseen kohorttitutkimukseen mahdollisesta yhteydestä työperäisen pientaajuisille...
Tässä Alankomaissa tehdyssä prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa tutkittiin mahdollista yhteyttä työperäisen pientaajuisille magneettikentille altistumisen sekä keuhko-, rinta- ja aivosyövän ja hematolymfaattisten kasvainten riskin...

Sähkömagneettisten kenttien riskien kokeminen Taiwanissa: millainen vaikutus on psyykkisillä häiriöillä ja sähköyliherkkyydellä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä havaitsi haastattelujen perusteella, että psyykkinen ongelma saattoi vaikuttaa ihmisen yleiseen riskien kokemiseen ilman, että se...
Tutkimusryhmän lähtökohtana oli se, että länsimaiden ulkopuolella on olemassa vain vähän tietoa ihmisten kokemista sähkömagneettisten kenttien aiheuttamista terveysriskeistä ja niihin liittyvistä tekijöistä. Aiemmissa tutkimuksissa oli...

Lataa: [pdf]
Seuraava tilannekatsaus julkaistaan Kesällä 2014