Voimajohdot ja niihin liittyvät sähkö- ja magneettikentät kiinnostavat tutkijoita eri näkökulmista


Tilannekatsaus:

Toimitus: Leena Korpinen
 • 1
  Pääkirjoitus
 • 2
  Voimajohtojen lähellä sijaitsevien kotien magneettikenttien arviointi CAPS-tutkimuksessa (California Power Line Study)
 • 3
  Lapsuusiän leukemia ja 50 Hz:n magneettikentät: italialaisen tapaus-verrokkitutkimuksen (SETIL) löydöksiä
 • 4
  Pre- ja postnataalinen altistuminen suurjännitteisille voimajohdoille ja kohonnut akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) riski
 • 5
  Oireiden raportointi uuden suurjännitteisen voimajohdon käyttöönoton jälkeen: prospektiivinen kenttätutkimus
 • 6
  Varautuneiden nanopartikkeleiden määrävertailu vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä
 • 7
  Yhdysvaltalainen WHI-kohorttitutkimus: Vuoteen lämmittämiseen käytettävien sähkölaitteiden & kilpirauhassyövän riskin yhteys
 • 8
  Anekdoottinen raportti magnetofosfeeneista 50 mT:n magneettikentissä taajuuksilla 20, 50 ja 60 Hz
 • 9
  Poikittaistutkimus pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuvien työntekijöiden oksidatiivisesta stressistä

Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on Occupational Health”. Kongressissa oli esillä muun muassa työntekijöiden altistuminen sähkömagneettisille kentille ja esimerkiksi sydämentahdistimien ja rytmihäiriötahdistimien mahdollinen häiriintyminen sähkö- tai magneettikentässä. Kesäkuussa järjestettiin myös BioEM2015 -konferenssi Kaliforniassa.

Tilaustiedot katsauksen alareunasta

Pääkirjoitus

Nro. 1
Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on...

Voimajohtojen lähellä sijaitsevien kotien magneettikenttien arviointi CAPS-tutkimuksessa (California Power Line Study)

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kuvailevat, miten magneettikentille altistuminen määriteltiin kalifornialaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, jossa arvioitiin...
CAPS on tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitettiin voimajohtojen läheisyydessä asumisen yhteyttä lapsuusiän leukemian riskiin. Tutkimuksessa oli mukana 5788 lapsuusiän leukemiatapausta ja 5788 kaltaistettua verrokkia syntymävuosilta...

Lapsuusiän leukemia ja 50 Hz:n magneettikentät: italialaisen tapaus-verrokkitutkimuksen (SETIL) löydöksiä

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti lapsuusiän leukemian ja pientaajuisille magneettikentille altistumisen välistä yhteyttä italialaisella...
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi epidemiologisten tutkimusten perusteella. Tässä artikkelissa esiteltiin erään Italiassa tehdyn epidemiologisen...

Pre- ja postnataalinen altistuminen suurjännitteisille voimajohdoille ja kohonnut akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) riski

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli arvioida pre- ja postnataalisen sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteyttä lapsuusiän akuutin lymfaattisen...
Tapaus-verrokkitutkimus Isfahanista Iranista ALL on lasten pahanlaatuisista veritaudeista yleisimpiä, ja sen osuus kaikista lapsuusiän syöpätapauksista on neljännes. Muun muassa vanhempien ravitsemuksen, koulutustason ja ympäristöaltistusten...

Oireiden raportointi uuden suurjännitteisen voimajohdon käyttöönoton jälkeen: prospektiivinen kenttätutkimus

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti kyselyjen avulla itse raportoituja oireita voimajohdon käyttöönottoon liittyen. He olivat myös kiinnostuneita vastaajien...
Suurjännitteisten voimajohtojen pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdolliset terveysvaikutukset ovat yleinen huolenaihe. Osa suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asuvista ihmisistä uskoo kenttien aiheuttavan...

Varautuneiden nanopartikkeleiden määrävertailu vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä vertasi varautuneiden nanopartikkeleiden määrää vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen...
Suurjännitteiset voimajohdot ovat tunnetusti koronaionien lähteitä. Koronaionit tarttuvat herkästi aerosoleihin muodostaen varautuneita hiukkasia. Sähköisen varauksen on puolestaan useissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän hiukkasten...

Yhdysvaltalainen WHI-kohorttitutkimus: Vuoteen lämmittämiseen käytettävien sähkölaitteiden & kilpirauhassyövän riskin yhteys

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmän tavoitteena oli selvittää, onko lähellä kehoa käytettävien vuoteenlämmittimien, kuten sähköpeitteiden ja lämmitettävien...
Pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja kilpirauhassyövän riskin yhteydestä ei toistaiseksi ole juuri tietoa. Kilpirauhassyöpää esiintyy kuitenkin enemmän naisilla kuin miehillä. Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää,...

Anekdoottinen raportti magnetofosfeeneista 50 mT:n magneettikentissä taajuuksilla 20, 50 ja 60 Hz

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä raportoi kahdeksan henkilön magnetofosfeenikokemuksista heidän altistuessaan 50 mT:n magneettikentille taajuuksilla 20, 50 ja 60 Hz....
Magnetofosfeenit ovat näkökentässä ohimenevästi esiintyviä välähdyksenomaisia valoilmiöitä, joiden syynä on verkkokalvon altistuminen ajallisesti muuttuville magneettikentille. Magnetofosfeenien esiintyminen on ollut tieteellisenä...

Poikittaistutkimus pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuvien työntekijöiden oksidatiivisesta stressistä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimus ei anna aihetta epäillä, että sähköyhtiöiden työntekijöille aiheutuisi oksidaatiivista stressiä jatkuvasta altistumisesta...
Oksidatiivisen stressin on todettu voivan vaurioittaa DNA:ta ja siten käynnistää pahanlaatuisia solumuutoksia. Pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteydestä oksidatiiviseen stressiin ei ole tähän mennessä saatu...

Lataa: [pdf]
Seuraava tilannekatsaus julkaistaan talvella 2015