Alzheimerin tauti

Asuinpaikan etäisyys voimajohdoista ja hermostoa rappeuttavien tautien riski – tapaus-verrokkitutkimus Tanskassa

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on selvittänyt, voisiko asuinpaikan etäisyydellä suurjännitteisistä voimajohdoista olla yhteys hermostoa rappeuttaviin tauteihin,...
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, voisiko asuinpaikan etäisyydellä suurjännitteisistä voimajohdoista olla yhteys hermostoa rappeuttaviin tauteihin, erityisesti Alzheimerin tautiin. Tutkimusryhmä halusi toisintaa Sveitsissä vuonna 2009...

Altistuminen pientaajuisille magneettikentille työpaikoilla ja asuinalueilla ja hermostoa rappeuttavat sairaudet: meta-analyysi

Nro. 12
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmän tavoitteena on ollut laatia kattava, kriittinen arviointi pientaajuisille magneettikentille altistumisen yhteydestä hermostoa...
Ikääntyvät väestöt sairastuvat yhä enemmän iästä johtuviin sairauksiin. Vuoteen 2040 mennessä hermostoa rappeuttavien sairauksien ennustetaan olevan toiseksi yleisin kuolinsyy. Tutkimusryhmän tavoitteena oli laatia kattava, kriittinen...

Pientaajuisiin sähkö- ja magneettikenttiin liittyvät ammattitaudit – tulevaisuuden tarpeet ja suositukset

Nro. 11
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat miettivät, mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumiseen liittyvistä...
Ammattitauteihin liittyvä epidemiologinen kirjallisuus pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista sisältää paljon rakenteeltaan ja laadultaan erilaisia tutkimuksia ja monenlaisia sairauksia: erilaisia syöpiä, sydän- ja...

Pitkäaikainen altistuminen magneettikentille ja Alzheimerin taudin sekä rintasyövän riskit: biologinen jatkotutkimus

Nro. 11
Päätoimittajan kommentti: Käyty läpi aikaisempia tutkimusmateriaaleja ja sen mukaan esitetty päätelmiä kenttien vaikutuksesta. Päädytty kahteen biologiseen prosessiin,...
Pientaajuiset (ELF) ja suurtaajuiset (RF) magneettikentät (MF) leviävät ympäristöömme. On tärkeää tietää, onko näillä magneettikentillä yhteys kohonneeseen riskiin sairastua sellaisiin vakaviin sairauksiin kuin syöpä ja Alzheimerin...

Ammatillinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja dementia

Nro. 11
Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa magneettikentille altistumisella ja dementialla ei ollut merkittävää yhteyttä. Teollisuustyöntekijöiden (sähkö-, elektroniikka-...
Useissa tutkimuksissa on epäilty, että altistumisella pientaajuisille magneettikentille saattaisi olla merkitystä dementian aiheuttajana. Tutkijat Seidler, Geller, Nienhaus, Bernhardt, Ruppe, Eggert, Hietanen, Kauppinen ja Frölich halusivat...

Alzheimerin, Parkinsonin ja ALS-taudin aiheuttamien kuolemien yhteys magneettikentille altistumiseen

Nro. 10
Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa ei löytynyt vakuuttavia todisteita siitä, että englantilaiset ja walesilaiset sähkölaitostyöntekijät olisivat magneettikentille...
Tutkijat Sorahan ja Kheifets tarkastelivat kohorttitutkimuksessa Englannin ja Walesin entisen valtiollisen sähköntuotantolaitos (Central Electricity Generating Board of England and Wales) 83997 työntekijän kuolinsyitä vuosilta 1973–2004.

Hermostoa rappeuttavien sairauksien aiheuttama kuolleisuus ja altistuminen pientaajuisille magneettikentille

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Mielenkiintoinen havainto; magneettikentille (tasoa 21 μT) altistuneiden veturinkuljettajien riskisuhde kuolla pitkälle edenneeseen dementiaan oli...
Sveitsin rautateiden työntekijöiden parissa tehtiin tutkimus pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja useiden hermostoa rappeuttavien sairauksien aiheuttamien kuolemien yhteydestä. Tutkijat Röösli, M. Lörtscher, Egger, Pfluger,...

Tutkimus ammatillisen magneettikentille altistumisen yhteydestä Alzheimerin tautiin

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Jonkin verran on havaittu yhteyttä Alzheimerin taudin ja kenttäaltistuksen välillä.
Tutkimuksissa on tarkasteltu Alzheimerin taudin mahdollista yhteyttä ammatteihin, joissa altistutaan pientaajuisille magneettikentille. Davanipour, Tseng, Lee ja Sobel halusivat tehdä lisätutkimuksia laajasta potilaspopulaatiosta, jolla oli...

SCENIHR päivitti kantansa

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: EU:n komission riippumattoman tieteellisen komitean SCENIHR:n (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) mukaan...
EU:n komission riippumaton tieteellinen komitea SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) tarkisti tämän vuoden alussa sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia koskevan tieteellisen...