valintaharha

Tutkimusharhojen arviointi asuinpaikan magneettikenttien tutkimuksessa Melbournessa Australiassa

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti aikaisemmassa tutkimuksessaan käytettyyn aineiston valintamenetelmään liittyviä tutkimusharhoja. He olivat valinneet...
Tutkittaessa asuinpaikkojen magneettikenttiä on tärkeää arvioida, onko talouksien näytejoukko edustava koko väestön suhteen. Tässä seurantatutkimuksessa haluttiin arvioida mahdollisten tutkimusharhojen vaikutusta aiemmassa tutkimuksessa,...

Valintaharhojen mahdollinen rooli lapsuusiän leukemian ja asuinpaikassa magneettikentille altistumisen välisessä yhteydessä

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä käytti aiemmin Pohjois-Kaliforniassa tekemänsä lapsuusiän leukemiatutkimuksen aineistoa selvittääkseen mahdollista...
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmin Pohjois-Kaliforniassa tehdyn lapsuusiän leukemiatutkimuksen tietoja tutkittaessa, voisivatko valintaharhat olla selityksenä aiemmissa tapaus-verrokkitutkimuksissa havaitulle yhteydelle asuinpaikan...

Asuinpaikan altistuminen magneettikentille ja lapsuusiän aivosyöpä

Nro. 13
Päätoimittajan kommentti: Todisteita magneettikenttäaltistuksen yhteydestä kohonneeseen lapsuusiän aivosyöpäriskiin ei löydetty. Tutkijoiden mukaan yli 0,3 tai 0,4 μT...
Tutkijat Mezei, Gadallah ja Kheifets tekivät tilastollisen meta-analyysin tutkimuksista, jotka käsittelivät magneettikentille altistumista ja lapsuusiän aivokasvaimia. Tarkoituksena oli arvioida tutkimustulosten yhtenevyyttä sekä tehdä...