ammatillinen altistuminen

Tanskalaisten sähkötyöntekijöiden työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja keskushermostosairauksien riski

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki dementian, motoneuronitautien, Parkinsonin taudin, MS-taudin ja epilepsian riskiä miehillä, jotka olivat työskennelleet...
Lähtökohtana tälle tutkimuksille olivat aiempien tutkimusten epäyhteneväiset todisteet siitä, onko altistuminen pientaajuisille magneettikentille yhteydessä keskushermostosairauksiin. Tutkimusryhmä oli aiemmassa kohorttitutkimuksessaan...

Työperäinen altistus ja ALS prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat hyödynsivät syöpää ja ruokavalioita käsitelleen prospektiivisen alankomaalaisen kohorttitutkimuksen aineistoa arvioidakseen...
Tutkimusryhmän tavoitteena oli tutkia prospektiivisesti ALS-taudin työperäisiä riskitekijöitä, joista oli saatu viitteitä aiemmissa tutkimuksissa. Hypoteeseja oli esitetty ALS-taudin yhteydestä erilaisiin työperäisiin altistuslähteisiin,...

Poikittaistutkimus pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuvien työntekijöiden oksidatiivisesta stressistä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimus ei anna aihetta epäillä, että sähköyhtiöiden työntekijöille aiheutuisi oksidaatiivista stressiä jatkuvasta altistumisesta...
Oksidatiivisen stressin on todettu voivan vaurioittaa DNA:ta ja siten käynnistää pahanlaatuisia solumuutoksia. Pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteydestä oksidatiiviseen stressiin ei ole tähän mennessä saatu...

132 kV sähköasemalla pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuneiden työntekijöiden adrenaliinitaso, DNA-vauriot jne.

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä havaitsi, että jännitteellisten voimajohtojen lähellä työskennelleet olivat alttiita kenttien aiheuttamalle stressille. He...
Oletettavasti sähkömagneettista säteilyä lähettävien sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden laaja-alainen käyttö on herättänyt yleistä huolta. Aiemmat tutkimustulokset sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta adrenaliinin...

Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja aivokasvainriskit INTEROCC-tutkimuksessa

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki työperäisesti pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja aivokasvainten välistä yhteyttä. Elinikäisen...
Aiemmissa tutkimuksissa on epäilty työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille aivokasvainten riskitekijäksi, mutta tulokset ovat olleet epäyhteneviä. Muutamissa tutkimuksissa on arvioitu, voisiko eripituisilla...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Tänä vuonna myös kesän jälkeen on järjestetty erilaisia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi 8th International Workshop on Biological effects of electromagnetic fields pidettiin Varnassa Bulgariassa syyskuussa....

Magneettikenttien yhteys leukemiariskiin sähkötyöntekijöillä Isossa-Britanniassa

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä ei havainnut yhteyttä sähkötyöntekijöiden magneettikentille altistumisen ja leukemiariskin välillä.
Tämän tutkimukseen tarkoituksena oli selvittää, onko leukemiariskillä yhteys työperäiseen altistumiseen pientaajuisille magneettikentille. Kyseessä oli aiemman työntekijöiden kuolinsyitä käsitelleen kohorttitutkimuksen jatkotutkimus,...

Muuntajia ja sähköasemia tarkastavien työntekijöiden altistuksella pientaajuisille sähkömagneettikentille ei vaikutusta

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki neurobehavioraalisten testien avulla työntekijöitä, jotka suorittivat tarkastuskierroksia lähellä sähkömuuntajia ja...
Tutkimusryhmän tavoitteena oli tutkia neurobehavioraalisilla testeillä työperäisen 50 Hz:n pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen vaikutusta työntekijöihin, jotka suorittivat tarkastuskierroksia lähellä sähkömuuntajia...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Vuoden 2014 alku on ollut vilkasta aikaa sähkömagneettisten kenttien osalta. Kansainvälisiä tilaisuuksia on ollut useita. Pariisissa oli uuteen direktiiviin liittyvä seminaari ”The Occupational Health Professionals and the Exposures to...

Työperäinen altistus pientaajuisille magneettikentille ja tietyt syöpätyypit – alankomaalainen tutkimus

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tämä julkaisu perustuu Alankomaissa tehtyyn prospektiiviseen kohorttitutkimukseen mahdollisesta yhteydestä työperäisen pientaajuisille...
Tässä Alankomaissa tehdyssä prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa tutkittiin mahdollista yhteyttä työperäisen pientaajuisille magneettikentille altistumisen sekä keuhko-, rinta- ja aivosyövän ja hematolymfaattisten kasvainten riskin...