akuutti lymfaattinen leukemia

Pääkirjoitus

Nro. 1
Taas on uuden tilannekatsauksen aika, ja aloitan tapani mukaan valmistelussa olevalla direktiivillä terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä...

Asuminen suurjännitteisten voimajohtojen lähellä riskitekijänä lapsuusiän akuutissa lymfaattisessa leukemiassa: tapaus-verrokkit

Nro. 10
Päätoimittajan kommentti: Iranissa on tutkittu lapsuusiän akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) ja voimajohtojen lähellä asumisen välistä yhtyettä. Tutkimuksen...
Tutkimuksessa haluttiin perehtyä suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asumisen yhteyteen lapsuusiän akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) esiintymisen kanssa Iranissa. Teheranissa 20 % väestöstä asuu lähellä suurjännitteisiä...

Magneettikentille altistuminen ja eloonjäänti lapsuusiän leukemiadiagnoosin jälkeen: saksalainen seurantatutkimus

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat esittävät, että mahdollisesti on jotain viitteitä magneettikentille altistumisen ja lapsuusiän leukemiadiagnoosin jälkeisen...
Yhdysvalloissa hiljattain julkaistussa tutkimuksessa havaittiin heikko eloonjääntiaste akuuttia lymfaattista leukemiaa (ALL) sairastavilla lapsilla, jotka olivat altistuneet yli 0,3 μT:n magneettikentille. Tutkimukseen osallistuneiden lasten...

Altistuminen magneettikentille ja ennustettavuus lapsuusiän leukemiassa

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksen mukaan altistuminen magneettikentille ei ole yhteydessä sellaisiin diagnosointihetken kliinisiin tekijöihin, jotka ennakoisivat heikkoa...
Donna E. Foliart, Gabor Mezei, Richard Iriye, J. Michael Silva, Kristie L. Ebi, Leeka Kheifets, Michael P. Link, Rob Kavet ja Brad H. Pollock tutkivat magneettikentille altistumisen yhteyttä prognostisiin riskitekijöihin 482 lapsesta, jolla oli...