WHO

Pääkirjoitus

Nro. 1
Tänä vuonna myös kesän jälkeen on järjestetty erilaisia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi 8th International Workshop on Biological effects of electromagnetic fields pidettiin Varnassa Bulgariassa syyskuussa....

Huoli voimajohtojen sähkömagneettisten kenttien aiheuttamasta syövästä

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja toteaa, että jotkut ihmiset ovat huolissaan magneettikenttien mahdollisista terveysvaikutuksista, erityisesti lapsuusiän leukemiasta....
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli vuonna 2002 pientaajuiset magneettikentät (sisältäen verkkotaajuudet 50 ja 60 Hz) mahdollisiksi karsinogeeneiksi ihmisille. Tämä perustui epidemiologisten tutkimusten yhteisanalyyseihin,...

Keskustelu pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jatkuu

Taas on puoli vuotta kulunut ja on ajankohtaista julkaista uusi tilannekatsaus. Viime kerralla lupasin palata seuraavassa katsauksessa valmistelussa olevaan direktiiviin terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Pääkirjoitus

Nro. 1
Viimeisen puolen vuoden aika on ollut tavallista enemmän kansainvälisiä konferensseja tai seminaareja, joissa on käsitelty pientaajuisiin kenttiin liittyviä terveyskysymyksiä. Helmi­kuussa Roomassa EBEA (European bioelectromagnetics...

Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta

Viimeisen puolen vuoden aika on ollut tavallista enemmän kansainvälisiä konferensseja tai seminaareja, joissa on käsitelty pientaajuisiin kenttiin liittyviä terveyskysymyksiä. Aloitan tällä kertaa katsauksen esittelemällä muutamia...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Sähkömagneettiset kentät työpaikalla ja leukemia sekä aivosyöpä: päivitys kahteen meta-analyysiin

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Päivitetty aikaisempi meta-analyysi ammatillisen kenttäaltistumisen ja leukemian sekä aivosyöpäriskin osalta. Joitakin eroja todettiin...
Tutkimuksen tarkoituksena oli päivittää aiempia meta-analyyseja ammatillisen sähkömagneettisille kentille (EMF) altistumisen ja aikuisten aivosyövän sekä leukemian välisestä yhteydestä. Tutkijat kokosivat kaikki merkitykselliset julkaisut...

WHO:n uusi raportti kokoaa tietoa pientaajuisten kenttien terveyskysymyksistä

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: WHO:n raportti ehdottaa, että sähköyliherkkyyttä tulisi kutsua sähkö- ja magneettikenttiin liittyväksi ympäristöperäiseksi...
Maailman terveysjärjestö (WHO) on seurannut kenttien terveysvaikutuksia aktiivisesti jo useiden vuosien ajan. Uusin pientaajuisten kenttien terveysvaikutuksia käsittelevä sisältävä raportti (yli 500 sivua) julkaistiin vuonna 2007. Raportissa...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista käydään nykyisin varsin paljon keskustelua. Ensivaikutelma on se, että vuosittain syntyy varsin paljon uutta tieteellistä tietoa, jota on vaikea seurata. Varsinaista uutta...