sähköalan työntekijät

132 kV sähköasemalla pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuneiden työntekijöiden adrenaliinitaso, DNA-vauriot jne.

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä havaitsi, että jännitteellisten voimajohtojen lähellä työskennelleet olivat alttiita kenttien aiheuttamalle stressille. He...
Oletettavasti sähkömagneettista säteilyä lähettävien sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden laaja-alainen käyttö on herättänyt yleistä huolta. Aiemmat tutkimustulokset sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta adrenaliinin...

50 Hz:n magneettikentille altistumisen pitkäaikaiset vaikutukset terveiden miesten immuunijärjestelmään ja veriarvoihin

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat tutkineet 50 Hz:n magneettikentille 1–20 vuoden ajan altistuneita sähkötyömiehiä seuraamalla veriarvojen yöllisiä...
50 Hz:n magneettikentille altistumisen ja ihmisen terveyden välinen suhde on tutkimusryhmän mukaan kiinnostanut tutkijoita yhä enenevässä määrin siitä lähtien, kun yhteyksiä aikuisiän aivosyöpään ja lapsuusiän leukemiaan on...

Pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuneiden sähkötyöntekijöiden kromosomimuutosten arviointi Coimbatoressa Intias

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat havaitsivat intialaisilla sähkötyöntekijöillä kromosomimuutoksia. Toivottavasti jatkossa tulee tarkennusta työntekijöiden muista...
Tutkimusryhmän lähtökohtana oli, että kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut pientaajuiset magneettikentät mahdollisiksi karsinogeeneiksi ihmisille ja aiemmissa tutkimuksissa...

Numeerisen menetelmän arviointi jännitteellisillä voimajohdoilla työskentelevien sähkökenttäaltistuksen analyysissä

Nro. 11
Päätoimittajan kommentti: Artikkeli kertoo tutkimuksesta, jossa on arvioitu, miten hyvin numeerisia menetelmiä voidaan käyttää sähkökenttäaltistuksen arviointiin....
Sähköyhtiöt haluavat välttää katkokset sähkönjakelussa, joten huoltotöitä joudutaan tekemään myös jännitteellisillä voimajohdoilla. Työntekijät altistuvat tällöin verkkotaajuisille sähkö- ja magneettikentille, joita täytyy...

Työperäisen magneettikenttäaltistuksen arviointi ja motoneuronitautikuolleisuus

Nro. 10
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on arvioinut työperäisen magneettikentille altistumisen ja motoneuronitautien väistä yhteyttä. Johtopäätöksenä tutkimusryhmä...
Epidemiologiset todisteet sähkömagneettisten kenttien ja ALS-taudin, yleisimmän motoneuronitaudin, välisestä yhteydestä eivät ole olleet vakuuttavia. Tutkimusryhmä arvioi sähkömagneettisten kenttien ja motoneuronitautien välistä...

Kolmessa TTY:n konferenssiartikkelissa, jotka olivat esillä EBEA:n konferenssissa, käsiteltiin työntekijöiden altistumista

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Kotimaisia tutkimusaineistoja oli esillä konferenssissa ”10th International Conference of the European Bioelectromagnetics Association”...
Ensimmäisessä artikkelissa verrattiin työtekijöiden magneettikenttäaltistumista Suomessa ja Italiassa. Vertailuun oli otettu mukaan aikaisemmin kerättyjä altistusmittausaineistoja molemmista maista. Mukana olleet työtehtävät vaihtelivat,...

Työntekijöiden altistuminen sähkökentille 400 kV sähköasemilla työskenneltäessä erilaisilla hoitotasoilla

Nro. 13
Päätoimittajan kommentti: Kotimainen tutkimus, jossa on selvitetty tarkemmin työntekijöiden altistumista 400 kV sähköasemilla erilaisilla hoitotasoilla. Mitatut...
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työntekijöiden altistumista sähkökentille ja laskea virrantiheyden ja kontaktivirran keskiarvoja 400 kV sähköasemien työtehtävissä erilaisilla hoitotasoilla. Mukana olivat työtehtävät:...

Etelä- Korean konferenssissa esillä muiden muassa artikkeleja väestön altistumisesta magneettikentille

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Kotimaisia tutkimusaineistoja oli esillä Bioelectromagnetics Society:n vuosittaisessa konferenssissa. Mitatut magneettikentät ovat varsin pieniä....
Kahdessa TTY:n konferenssiartikkelissa oli tutkittu väestön altistumista pientaajuisille magneettikentille Suomessa. Niistä ensimmäisessä vapaaehtoiset koehenkilöt kantoivat mukana pitkäaikaismittareita ML-1. Altistumista tutkittiin...

Sähkö- ja magneettikenttäaltistus Tampereen alueen 110 kV:n sähköasemilla työskenneltäessä

Nro. 13
Päätoimittajan kommentti: Kotimainen tutkimus, jossa on selvitetty, ylittääkö työntekijäaltistus 110 kV:n sähköasemilla (Tampereen alueella) direktiiviehdotuksen...
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työntekijöiden altistumista sähkö- ja magneettikentille 110 kV:n sähköasemien työtehtävissä uuden direktiiviehdotuksen näkökulmasta. Kesällä 2008 tehtiin seitsemällä 110 kV:n sähköasemalla...

Biomonitorointitutkimus genotoksisista riskeistä muuntaja- ja sähköasematyöntekijöillä Turkissa

Nro. 10
Päätoimittajan kommentti: Muuntaja- ja sähköasematyöntekijöiden magneettikentälle altistumisen genotoksista riskiä on tutkittu Turkissa. Tutkijoiden mukaan...
Tutkijat halusivat tutkia pientaajuisille magneettikentille altistumisen genotoksista (perimämyrkyllistä) vaikutusta sähköasemien työntekijöissä, jotka ovat jatkuvasti altistuneita voimajohtojen ja muuntajien aiheuttamille pientaajuisille...