somatisaatio-oireyhtymä

Päivittäisen verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen yhteys määrittelemättömiin fyysisiin oireisiin

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä mittasi Amsterdamissa pientaajuisille magneettikentille altistumista henkilökohtaisilla altistusmittareilla ja kartoitti tutkimukseen...
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tutkia pientaajuisille tai verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen ja määrittelemättömien fyysisten oireiden välistä yhteyttä. Tässä poikittaistutkimuksessa mitattiin Amsterdamista ja sen...

Sähkömagneettisten kenttien riskien kokeminen Taiwanissa: millainen vaikutus on psyykkisillä häiriöillä ja sähköyliherkkyydellä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä havaitsi haastattelujen perusteella, että psyykkinen ongelma saattoi vaikuttaa ihmisen yleiseen riskien kokemiseen ilman, että se...
Tutkimusryhmän lähtökohtana oli se, että länsimaiden ulkopuolella on olemassa vain vähän tietoa ihmisten kokemista sähkömagneettisten kenttien aiheuttamista terveysriskeistä ja niihin liittyvistä tekijöistä. Aiemmissa tutkimuksissa oli...

Aiheuttaako 60 Hz:n magneettikenttä sähköyliherkkyyttä? – Provokaatiotutkimus

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Artikkelissa on kerrottu kaksoissokkotutkimuksesta, jossa selvitettiin magneettikenttäaltistuksen vaikutusta sykkeeseen, hengitysnopeuteen ja...
Sähkölaitteiden käytön lisääntymisen myötä yhteiskunnallinen kiinnostus 60 Hz:n sähkö- ja magneettikenttien mahdollisiin vaikutuksiin ihmisen terveyteen on kasvanut. Myös sellaisten henkilöiden määrä on lisääntynyt, joilla on...

Itseraportoidun sähköyliherkkyyden esiintyminen ja yhteys psyykkisiin sairauksiin Taiwanissa: väestöpohjainen tutkimus

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat tekivät puhelinhaastattelun taiwanilaisille (1251) selvittääkseen erilaisten ympäristötekijöiden aiheuttamien riskien havaitsemista ja...
Monissa tutkimuksissa on ollut viitteitä psyykkisten tekijöiden osuudesta idiopaattisten ympäristösairauksien synnyssä, mutta vain muutamissa tutkimuksissa on raportoitu psyykkistä sairastuvuutta sähköyliherkkien henkilöiden joukossa....

Pääkirjoitus

Nro. 1
Viime kerralla pääkirjoitukseni päättyi tietoon, että komissio oli antanut juuri ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäis­vaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi...

Suuret ja pienet altistustasot kiinnostavat tutkijoita

Viime kerralla pääkirjoitukseni päättyi tietoon, että komissio oli antanut juuri ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäis­vaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Vain harva suomalainen mainitsi sähköyliherkkyyden kyselytutkimuksessa

Nro. 12
Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa on mielenkiintoinen havainto: tavalla, miten sähköyliherkkyydestä tutkimuksessa kysytään, voi olla vaikutusta vastauksiin.
Laajassa väestötutkimuksessa selvitettiin uuden tekniikan mukanaan tuomien muutosten vaikutusta työikäisen väestön terveyteen.

WHO:n uusi raportti kokoaa tietoa pientaajuisten kenttien terveyskysymyksistä

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: WHO:n raportti ehdottaa, että sähköyliherkkyyttä tulisi kutsua sähkö- ja magneettikenttiin liittyväksi ympäristöperäiseksi...
Maailman terveysjärjestö (WHO) on seurannut kenttien terveysvaikutuksia aktiivisesti jo useiden vuosien ajan. Uusin pientaajuisten kenttien terveysvaikutuksia käsittelevä sisältävä raportti (yli 500 sivua) julkaistiin vuonna 2007. Raportissa...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Pientaajuisten sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista käydään nykyisin varsin paljon keskustelua. Ensivaikutelma on se, että vuosittain syntyy varsin paljon uutta tieteellistä tietoa, jota on vaikea seurata. Varsinaista uutta...