verenpaine

Kirjallisuuskatsaus: pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen vaikutukset sydän- ja verenkiertojärjestelmään

Nro. 12
Päätoimittajan kommentti: Käyty läpi aikaisempia tuloksia ja esitetty ajatuksia, miten tulevaisuudessa kannattaisi tutkia kenttien vaikutusta sydän- ja...
McNamee kumppaneineen keskittyi kirjallisuuskatsauksessaan sähkömagneettisten kenttien raportoituihin vaikutuksiin ihmisen sydän- ja verenkiertojärjestelmässä. He tarkastelivat sekä epidemiologisia että laboratoriotutkimuksia. Tällä...