maakaapelit

Magneettikentät ja lapsuusiän syöpä – epidemiologinen tutkimus maanalaisten suurjännitekaapeleiden vaikutuksista

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti maanalaisten kaapeleiden aiheuttamien magneettikenttien yhteyttä lapsuusiän syöpiin epidemiologisessa tutkimuksessa....
Epidemiologiset todisteet magneettikenttien yhteydestä kasvaneeseen lapsuusiän leukemian riskiin antavat viitteitä siitä, että suurjännitteiset ilmajohdot ovat magneettikenttien lähteenä yksi riskiä lisäävistä tekijöistä. Yhteyden...

Davosin konferenssissa esillä mittaustuloksia 110 kV avojohdoilta ja maakaapeleilta

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: 110 kV avojohtojen ja kaapelien aiheuttamat kentät ovat selvästi alle väestön altistumista koskevien suositusarvojen.
Voimajohtomittauksia (110 kV) käsittelevässä konferenssiartikkelissa esiteltiin mittaustuloksia kymmenellä pylväsvälillä. Mittaukset tehtiin yhden metrillä korkeudelta aina kyseisestä pylväsvälistä poispäin sekä johdon suuntaisesti....