aivokasvain

Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja aivokasvainriskit INTEROCC-tutkimuksessa

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki työperäisesti pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja aivokasvainten välistä yhteyttä. Elinikäisen...
Aiemmissa tutkimuksissa on epäilty työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille aivokasvainten riskitekijäksi, mutta tulokset ovat olleet epäyhteneviä. Muutamissa tutkimuksissa on arvioitu, voisiko eripituisilla...

Altistuminen sähkömagneettisille kentille työpaikoilla ja asuin- alueilla sekä aivokasvainriski aikuisilla: tapaus-verrokkitutki

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Ranskassa on tutkittu sähkömagneettisten kenttien yhteyttä aivokasvaimiin. Tutkijoiden mukaan jotain yhteyttä altistuksen ja aivokasvaimien...
Aivokasvainten syntyprosessi on pitkälti tuntematon. Sähkömagneettisille kentille altistumista on pidetty yhtenä mahdollisena syynä. Tutkimusryhmä analysoi työpaikoilla ja asuinalueilla sähkömagneettisille kentille altistumisen sekä...

Yhteisanalyysi pientaajuisista magneettikentistä ja lapsuusiän aivokasvaimista

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat ovat tehneet aikaisempien tutkimusaineistojen perusteella analyysin pientaajuisen magneettikenttäaltistuksen ja lapsuusiän aivokasvaimien...
Yhteisanalyysit voivat antaa epidemiologisen käsityksen altistuksen ja taudin yhteyksistä. Niissä käytetään tutkimusmateriaalina aiempien tutkimusten raakadataa, jolloin kaikkiin tutkimuksiin voidaan soveltaa samoja analyysejä. Lapsuusiän...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Tätä tilannekatsausta kootessa löytyi oikeastaan yllättävän paljon uusia tutkimuksia aiheista, joita luulin jo tutkitun riittävästi. Ehkä pientaajuisiin kenttiin liittyvät mahdolliset terveysvaikutukset ovat tällä hetkellä vähän...

Verkkotaajuiset magneettikentät ja lapsuusiän aivokasvaimet: tapaus-verrokkitutkimus Japanissa

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Mielenkiintoinen havainto on, että tutkijat havaitsivat japanilaisten lasten aivokasvainten ja yli 0,4 µT:n altistuksen välillä positiivisen...
Aiemmissa tutkimuksissa lasten aivokasvainten ja asuinalueiden verkkotaajuisten magneettikenttien välisen yhteyden vahvuus on vaihdellut, mikä voi johtua osittain magneettikenttäaltistuksen väärästä luokittelusta. Tässä tutkimuksessa...