sosioekonominen asema

Pre- ja postnataalinen altistuminen suurjännitteisille voimajohdoille ja kohonnut akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) riski

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli arvioida pre- ja postnataalisen sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteyttä lapsuusiän akuutin lymfaattisen...
Tapaus-verrokkitutkimus Isfahanista Iranista ALL on lasten pahanlaatuisista veritaudeista yleisimpiä, ja sen osuus kaikista lapsuusiän syöpätapauksista on neljännes. Muun muassa vanhempien ravitsemuksen, koulutustason ja ympäristöaltistusten...

Oikeudenmukaisuus ja ympäristö: päinvastainen löydös suurjännitteisten sähkövoimajohtojen tapauksessa

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Yhdysvaltalainen tutkimus, jonka mukaan noin 600 metrin etäisyydellä suurjännitteisistä sähkövoimajohdoista asuvat, todennäköisemmin...
Ympäristöpoliittisella oikeudenmukaisuusperiaatteella (Environmental justice) tutkitaan Yhdysvalloissa, altistuvatko vähemmistöön ja/tai alempaan tuloluokkaan kuuluvat tietyn maantieteellisen alueen asukkaat epäoikeudenmukaisesti...