kognitiiviset toiminnot

Monimuotoinen tutkimus 60 hertsin magneettikenttien vaikutuksesta ihmisen keskushermostoon

Nro. 11
Päätoimittajan kommentti: Artikkeli kertoo tutkimuksesta, jossa magneettikuvauksen avulla on tutkittu 3000 µT (60 Hz) magneettikentän vaikutuksia ihmisen kognitiiviseen...
Viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että pientaajuiset (alle 300 Hz) magneettikentät saattavat vaikuttaa ihmisen liikkeisiin, aivosähkötoimintaan ja aivoprosesseihin. EEG-tutkimuksissa on raportoitu pientaajuisten magneettikenttien...

Ihmisen kognitiivinen suorituskyky käyttötaajuisissa 3 mikroteslan magneettikentissä

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkimus ei antanut vahvistusta sille oletukselle, että magneettikentillä olisi selkeitä vaikutuksia ihmisen kognitiivisiin toimintoihin. Tutkijat...
Pientaajuisten (< 300 Hz) magneettikenttien on tutkimuksissa raportoitu muuttavan ihmisten kognitiivista suorituskykyä, esimerkiksi huomiokykyä ja muistia. Altistumisesta voimakkaammille magneettikentille, joita esimerkiksi voimajohtojen...

Lisää tietoa pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille altistumisesta

Viimeisen puolen vuoden aika on ollut tavallista enemmän kansainvälisiä konferensseja tai seminaareja, joissa on käsitelty pientaajuisiin kenttiin liittyviä terveyskysymyksiä. Aloitan tällä kertaa katsauksen esittelemällä muutamia...
Lataa tilannekatsaus pdf-muodossa: [pdf]
 

Pientaajuisille magneettikentille altistumisen vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin: tilastollisen meta-analyysin tuloksia

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa on kerätty yhteen yhdeksän tutkimuksen tulokset magneettikentille altistumisen vaikutuksesta kognitiivisiin toimintoihin. Varsin...
Pientaajuisille magneettikentille altistumisen mahdollisista vaikutuksista ihmisen kognitiivisiin toimintoihin löytyy runsaasti tutkimuksia. Tulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia metodologisista puutteista johtuen (esim. vähäinen...