Tutkimus

Poikkitieteellistä tutkimusta kahden alan perintein.

Teen poikkitieteellistä tutkimusta hyödyntäen tekniikan ja lääketieteen tutkimusperinteitä. Eniten itselläni on kokemusta sähkömagneettisille
kentille altistuksesta, altistuksen terveysvaikutuksien arvioinnista ja altistuksen vähentämisestä.

-------